Bisericile și mănăstirile rămân pe lista APIA


Bisericile şi mănăstirile care demonstrează, cu acte, calitatea de fermier activ, vor putea primi, în continuare, subvenții de la APIA. Pentru a putea primi subvenții APIA în 2015, bisericile şi mănăstirile trebuie să dovedească și calitatea de fermier activ, cu acte. La nivel european, s-a întocmit o listă neagră a celor care nu mai trebuie să beneficieze de plăţile directe în agricultură, după ce aeroporturi sau unități turistice și de agrement au primit subvenții APIA pentru pajiştile pe care le au în proprietate. Prin introducerea conceptului de fermier activ, precum și întocmirea listei negre valabilă la nivel european, dar care poate fi completată cu legislaţia naţională, aceste categorii nu mai pot beneficia de subvenții. Pe lista neagră, se regăsesc cei care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport şi destinate activităţilor de recreere sau alte întreprinderi cu activităţi neagricole similare, companii de construcţii, Regia Naţională a Pădurilor, adminis­tratori privaţi de păduri, penitenciare, unităţi administrativ teritoriale. Aceștia nu vor mai fi considerați fermieri activi decât dacă, după depunerea cererii de plată, fac dovada că activitatea agricolă pe care o desfăşoară este importantă atât din punct de vedere al ponderii plăţilor directe din veniturile obţinute de acea societate, cât şi din punct de vedere al ponderii veniturilor activităţilor agricole din veniturile totale anuale, potrivit șefului de la Agricultură. Totodată, în hotărârea care reglementează plata subvențiilor, se precizează că, pentru a beneficia de acordarea de plăţi directe, fermierii trebuie să fie înscrişi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA, să depună cerere unică de plată în termen și să își intabuleze proprietatea.