Bilanțul lunii iunie pentru controalele Direcției Agricole


Direcția Agricolă Vâlcea anunță că, în perioada 1-30.06.2014, s-au efectuat un număr de 25 controale conform Legii nr.312/2003 republicate, Legea nr.348/2003 republicată, Ordin 420/2008, la agenți economici din care: 9 supermarketuri, 5 minimarketuri, 6 persoane fizice autorizate, 4 producători agricoli. În timpul controalelor s-a urmărit etichetarea corectă a loturilor de legume şi fructe expuse comercializării precum şi documentele de însoţire a mărfii, respectiv facturi fiscale şi declaraţiile de conformitate pentru produsele provenite din import şi borderourile de achiziţii la cele achiziționate de la producătorii agricoli şi existenţa certificatului de producător cu toate datele completate inclusiv viza la zi; s-au eliberat șase certificate de destinație industrială – Import (castraveți pentru industrializare); s-au vizat două autorizații de defrișare plantații pomi fructiferi. În urma efectuării controalelor, s-au aplicat patru avertismente pentru etichetare incompletă (lipsă ţară de origine), conform O.G. 2/2001, art.7 şi 1 amendă în valoare de 1000 RON cf. Legii 348/2003, art.29, lit. (b) coroborat cu art. 20.

În baza tematicii MADR şi a programului cadru pentru anul 2014, respectiv Tematicii de Inspecţii privind verificarea modului de respectare a legislaţiei pe filiera cerealelor, a produselor procesate din cereale şi comercializarea acestora, au fost efectuate, în luna iunie, un număr de 19 controale şi anume: verificarea în structurile de vânzare cu amănuntul, a respectării condiţiilor de comercializare şi afişajul obligatoriu la comercializarea pâinii şi produselor de panificaţie. Pentru realizarea acestui obiectiv s-au realizat 15 controale în care s-a constatat respectarea prevederilor legale; verificarea privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în industria alimentară de către operatorii economici care fabrică pâine şi produse de panificaţie. În acest sens, au fost efectuate 6 controale prin care s-a constatat că sarea folosită de operatorii economici verificați care fabrică pâine și produse de panificație se încadrează în prevederile legale; verificarea respectării legislaţiei în domeniul fabricării şi comercializării produselor din lapte. A fost o singură acţiune întrucât în această perioadă marea majoritate a producătorilor din acest domeniu nu au activitate de procesare; Morărit şi panificaţie – a fost efectuate două controale. În domeniul Depozitelor de cereale a fost efectuat două controale în care s-au verificat respectarea reglementărilor în vigoare privind livrarea, transportul, achiziţionarea şi depozitarea produselor cerealiere, conform O.U.G.nr.12/2006, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, cu modificările şi completările ulterioare. Verificarea respectării legislației privind modul de comercializare a ouălelor de consum – marcare, ambalare, etichetare, păstrare – s-au efectuat 8 controale. Nu au fost situaţii de nerespectare a legislaţiei în vigoare.

Inspecția tehnică pentru controlul fertilizanților, în luna iunie 2014, la nivelul județului Vâlcea, a avut ca obiectiv principal implementarea și respectarea de către toți operatorii economici din domeniu a prevederilor legislației naționale și comunitare, Regulamentul (CE) 2003/2003, privind circulația îngrășămintelor pe piață, HG.1261/2007, privind stabilirea unor măsuri pentru respectarea prevederilor Regulamentului (CE) 2003/2003.

În perioada 1 iunie – 30 iunie 2014, au fost efectuate un număr de 3 controale în timpul cărora s-a urmărit: modul de depozitare, etichetare cu menţiunile de identificare obligatorii, documente care asigură trasabilitatea; verificarea cerințelor speciale pentru îngrășămintele care au în compoziție un procent peste 28% azot, acestea trebuie să facă dovada efectuării testului de rezistență la detonare pentru fiecare lot înainte de a fi introduse pe piață, dar și pentru cele provenite din țări terțe; identificarea și monitorizarea zonelor de risc privind folosirea îngrășămintelor precum și trasabilitatea pe întreaga durată de depunere pe piață a îngrășămintelor și pentru o perioadă suplimentară de doi ani de la încheierea perioadei de furnizare în ceea ce privește originea îngrășămintelor chimice.

A fost aplicată o sancțiune cu Avertisment, termen de remediere 3 zile. Operatorul a fost reverificat și s-a constatat că au fost remediate deficiențele.

Au fost verificaţi trei operatori din producţia ecologică, un operator conform eşantionului ales de MADR, respectiv producător în producția vegetală și un procesator și un comerciant urmărindu-se modul de etichetare, depozitare, evidenţă contabilă, transport, trasabilitate precum și monitorizarea corectitudinii activității Organismului de Inspecție și Certificare cu, care aceștia au încheiat contract, precum și modul de respectare a prevederilor REG. (CE) 834/2007, privind producția ecologică, etichetarea și trasabilitatea produselor ecologice.

Posting....