Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

1 octombrie 2020

Bani prin PNDR pentru comasarea terenurilor agricole


În condițiile în care mai bine de 80% din agricultorii dețin suprafețe de până în cinci hectare, Ministerul Agriculturii dorește să-i stimuleze pe micii fermieri să-și arendeze sau chiar să-și vândă terenul în vederea comasării suprafețelor.
Astfel, de anul acesta, MADR va demara o schemă de plată, cu fonduri europene, pentru a atinge acest obiectiv. Mai exact, este vorba despre Submăsura 6.5 – „Schema pentru micii fermieri”. Pentru a putea beneficia de această submăsură fermierul trebuie să fi accesat cel puțin un an Schema Simplificată pentru Micii Fermieri din cadrul Pilonului I (campania 2015) aferentă Cererii unice de finanțare de la APIA. De asemenea, pentru a putea accesa submăsura 6.5 pe perioada anului 2016, este necesar ca fermierul să notifice APIA că dorește retragerea din Schema Simplificată menționată mai sus.
Data limită până la care fermierii pot notifica APIA pentru retragerea din Schema Simplificată pentru Micii Fermieri este 15 iulie 2016. Fermierii care nu au optat pentru retragerea din Schema Simplificată până la data de 15 iulie 2016, nu vor putea fi beneficiari eligibili ai submăsurii 6.5 în anul 2016. Sprijinul acordat prin submăsura 6.5 reprezintă 120% din suma anuală calculată a sprijinului pe care fermierul era eligibil să o primească în cadrul schemei simplificate din Pilonul I. Submăsura 6.5 are ca scop facilitarea comasării terenurilor și presupune transferarea definitivă către alt fermier a întregii exploatații, inclusiv drepturile de plată corespunzătoare.

Condițiile de eligibilitate pentru accesarea submăsurii 6.5 sunt următoarele:

• Solicitantul a aplicat cel puțin un an schema pentru micii fermieri din Pilonul I, iar în momentul depunerii cererii în cadrul acestei sub-măsuri, acesta face dovada retragerii din schema aferentă Pilonului 1
• Solicitantul trebuie să dețină în proprietate, terenul ce urmează a fi transferat
• Solicitantul se angajează să transfere definitiv către alt fermier întreaga sa exploatație și drepturile de plata corespunzătoare
• Contractul de transfer definitiv al terenului, nu poate fi reziliat de nici una din părți, mai devreme de durata minimă de 20 de ani.
• Transferul definitiv se poate face atât prin documente care conferă proprietatea bunurilor imobiliare cât și prin arendarea prin contract de arendare pe o perioadă de cel puțin 20 de ani. Intensitatea sprijinului reprezintă 120% din suma anuală calculată a sprijinului pe care beneficiarul este eligibil să o primească în cadrul schemei simplificate din Pilonul 1 conform Titlului V din R (UE) nr. 1307/2013.

Etichete: , ,

Alte articole de la Agricultura