Avem un excedent bugetar, cum procedăm?


• 2.576,5 mii lei sunt miza şedinţei din dimineaţa de vineri, iar accentul acestor fonduri va pica pe infrastructură şi noua sală de şedinţe a Consiliului Judeţean

E mic şi nu trebuie lăsat să se piardă aiurea în vremuri atât de tulburi. Vorbim, evident, de excedentul bugetar pe care, cu deosebită grijă, consilierii judeţeni încearcă să direcţioneze cât mai just în cursul şedinţei extraordinare cerute de Ion Cîlea. Nevoile disperate de bani ale infrastructurii judeţului vor trebui să mai aştepte pentru că din banii la dispoziţia liderului PSD se poate trece numai la urgenţele deosebite tocmai de aceea consilierii judeţeni iau în discuţie, vineri dimineaţa,  proiectul de hotărâre privind utilizarea sumei de 2.576,5 mii lei din Excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltu­ielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2012. Potrivit dispoziţiilor art. 58 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a transferurilor din bugetul de stat, se utilizează în baza hotărârilor autorităţilor deliberative şi ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Având în vedere nivelul redus al surselor de echilibrare ale bugetului judeţului Vâlcea aprobate prin Legea Bugetului de stat pe anul 2012, necesitatea alocării de fonduri continuării realizării unor obiective de investiţii şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale, Direcţia Tehnică prin Referatul nr. 1022 127 ianuarie 2012, aprobat de ordonatorul principal de credite, propune utilizarea din excedentul bugetului local a sumei totale de 2.576,5 mii lei, după cum urmează: – 1.371,0 mii lei, pentru realizarea obiectivului de inves­tiţii “Modernizare şi extindere sală de şedinţe a Consi­liului Judeţean Vâlcea . Acest obiectiv se află în proce­dură de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică – 300,0 mii lei, pentru continuarea lucrărilor în vederea finalizării la termenul prevăzut în contractul de execuţie a obiectivului de investiţii “Refacere pod pe DJ 676 H Măldăreştii de Sus (DN 65C) – Culele Măldăreşti – DN 67 , km 2+200, comuna Măldăreşti” , obiectiv care datorită precipitaţiilor abundente a fost grav avariat . – 300,0 mii lei, pentru începerea lucrărilor la obiectivul de investiţii “Consolidare pod din beton armat pe DJ 658 Gura Văii – Muereasca –Mănăstirea Frăsinei, km. 2+500, comuna Muereasca”. Podul din beton armat situat la km. 2+500 pe DJ 658 este în pericol de a-şi pierde stabilitatea, ca urmare a alunecărilor de teren produse în zona respectivă . Obiectivul de investiţii menţionat se află în procedura de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică – 605,5 mii lei, pentru decontarea unor lucrări rămase res­tante la finalizarea obiectivul de investiţii “Moder­ni­zare DJ 651 B Bălceşti – Goruneşti – limită judeţ Olt, km 0+000-12+500”. Ca urmare acestui fapt, utiliza­rea din excedentul bugetului local a sumei totale de 2.576,5 mii lei este soluţia cea mai recomandată.