August 2014: salarii mai mici în învățământ, mai mari în sănătate


În luna august 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.331 lei, cu 2,0% mai mic decât în luna iulie 2014. Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1.683 lei, în scădere faţă de luna prece­dentă cu 36 lei (-2,1%). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (4.484 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (996 lei). În luna august 2014, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic faţă de luna iulie 2014. Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna iulie de premii oca­zionale, sume din profitul net şi alte fonduri. De asemenea, scăde­rile câştigului salarial mediu net sunt cauzate de nerealizările de pro­duc­ţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte ori ca urmare a con­ce­diilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi sa­lariale). Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 13,0% în fabricarea produ­se­lor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, respectiv cu 11,3% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi se­miremorcilor; între 6,0% şi 8,0% în fabricarea produ­selor textile, acti­vităţi auxiliare inter­me­dierilor financiare (inclusiv acti­vi­tăţi de asigurare şi fonduri de pensii), extracţia minereurilor metalifere, producţia şi furni­za­rea de energie elec­trică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţio­nat. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime, sume din profitul net şi din alte fonduri, realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).
De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net au fost influ­en­ţate în unele activităţi economice şi de disponibilizările de salariaţi cu câştiguri salariale mici. Cele mai semnificative creşteri ale câştigului sa­larial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 11,7% în extrac­ţia cărbunelui superior şi inferior; între 7,5% şi 8,0% în fabricarea pro­duselor din tutun, alte activităţi extractive. În sectorul bugetar s-au înre­gistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna pre­cedentă, astfel: învăţământ (-3,2%) ca urmare a reducerii sumelor re­pre­zentând pla­ta cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şco­lare, adminis­traţie publică (-0,8%). În sănătate şi asistenţă socială s-a în­registrat o uşoară creştere a câştigului salarial mediu net (0,5%). În ju­deţul Vâlcea, la nivelul lunii august 2014, câştigul salarial mediu no­mi­nal brut a fost de 1.889 lei, mai mare cu 0,4% (7 lei) faţă de luna iulie 2014 şi mai mare cu 5,8% (103 lei) faţă de august 2013. Datele ne-au fost furnizate de Sorin Statie, director Statistica Vâlcea.

Posting....