Atenție, pescari! Totul despre noul program guvernamental „Tânărul pescar”


• MADR vrea să finanțeze achiziția de echipamente pentru pescarii sub 40 ani

Ministerul Agriculturii a publicat luni, 10 iunie 2019, pe pagina sa oficială, un amplu program de subvenționare a activității de pescuit. Pe lângă subvenții acordate pescarilor și sume alocate pentru promovarea unor centre de procesare pește, promovarea unor pensiuni familiale cu specific pescăresc, este lansat și programul „Tânărul pescar”.
Programul de sprijin al producătorilor din sectorul pescăresc prevede acordarea de subvenții pentru fiecare pescar la nivelul salariului minim pe economie pentru trei luni pe an din care 2 (două) luni sunt corespunzătoare perioadei de prohibiţie a pescuitului şi 1 (una) lună corespunzătoare lunii ianuarie în care pescuitul comercial nu se poate efectua din cauza condiţiilor severe de iarnă.
Desfăşurarea activității de pescuit comercial depinde de condiţiile meteorologice. Astfel zilele de pescuit comercial se reduc ca urmare a furtunilor, a vânturilor care generează valuri mari, a ploilor, a gerului şi instalării podului de gheaţă. Totodată, se instituie în fiecare an o perioadă de prohibiţie generală a pescuitului pentru protecţia reproducerii şi creşterii puietului cu scopul refacerii resurselor piscicole, care dureză 60 de zile.
Din considerentele mai sus prezentate, minim 3 (trei) luni pe an ( 25% din an) pescarii nu au nici o sursă de venituri. Ca urmare, pentru stabilizarea forţei de muncă în zonele defavorizate economic, cum este şi Delta Dunării, şi mai ales pentru încurajarea tinerilor să desfăşoare activități de pescuit comercial, măsura acordării de subvenţii pentru pescarii comerciali la nivelul salariului minim pe economie pentru trei luni pe an, din care două luni sunt corespunzătoare perioadei de prohibiţie , respectiv o lună pentru ianuarie , este necesară şi oportună.
Costuri estimate: cca 5.500.000 Euro/an
Propunere legislativă: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Muncii și Justiției Sociale – proiect de hotărâre de Guvern, se arată în proiectul publicat de Ministerul Agriculturii.
Tot prin acest proiect este lansat programul « Tânărul pescar » care constă în sprijinul pescarilor tineri cu vârsta de până la 40 de ani. Instituirea unui program „ Tânarul pescar” are rolul de a sprijini tinerii pentru: achiziționarea unei ambarcaţiuni noi; achiziționarea unui motor nou cu eficienţă ridicată şi nepoluator/poluare redusă; achiziţionarea de unelte de pescuit selective ; formare şi atestare profesională. Prin acest program se asigură atragerea tinerilor către activităţile de pescuit comercial şi realizarea de valoare adăugată la peştele capturat, plus valoare care rămâne în zona pescărească și întregeşte veniturile pescarilor.
Costuri estimate: cca. 5.500.000 Euro
Propunere legislativă: Lege specială pentru susținerea sectorului pescăresc
Darea în folosință gratuită a terenurilor necesare pentru realizarea de adăposturi pescăreşti și standardizarea adăpostrurilor pescărești, este o altă măsură de sprijin. Activitatea de pescuit comercial nu se poate desfăşura în absenţa unor adăposturi pentru pescari care sunt importante pentru asigurarea securităţii și confortului pescarilor în situaţia unor condiţii meteorologice nefavorabile, în situaţii de forţă majoră. Măsura are în vedere menținerea igienei locului, a unui mediu curat, precum și a sănătății umane, odată cu asigurarea continuității activității de pescuit în bune condiții. Pentru construirea adăposturilor pescăreşti este necesar ca pescarilor, asociaţiilor de pescari să li se atribuie în folosință gratuită terenurile pentru edificarea acestor construcții. Este oportună standardizarea a două tipuri de adăposturi, unul pentru interiorul Deltei, si un altul pentru regiunea costiera, pentru a înlătura posibilitatea existenței a mai multor tipuri de adăposturi și pentru a realiza o imagine uniformă și relaționată cu teritoriul la care se raportează. Măsura este valabilă şi în cazul terenurilor aflate în regim silvic.
Costuri estimate pentru adăposturi tip container: cca. 500.000 Euro
Printre măsurile de sprijin incluse în acest amplu program sunt și următoarele: Realizarea și promovarea unor centre de procesare a peştelui. Promovarea unor centre de procesare a peştelui în condiţiile în care sistemul de colectare peşte şi Bursa de peşte pot asigura serviciile de asigurare a materiei prime. Rezultatul acestei măsuri este crearea de noi locuri de muncă şi crearea de valoare adăugată în perimetrul Deltei Dunării.
Dezvoltarea Bursei de Pește prin afilierea unor puncte de debarcare și centre de primă vânzare (cherhanale) care să fie modernizate prin proiect cu fonduri europene (POPAM) în vederea dotării cu aparatura si utilaje moderne, cu panouri fotovoltaice, mașini de fulgi de gheata, etc. Realizarea unui sistem informatic integrat în vederea transmiterii informațiilor între centre și bursă,
Costuri estimate: 2.500.000 Euro
Promovarea unor pensiuni familiale cu specific pescăresc. Promovarea acestor tipuri de pensiuni contribuie la diversificarea activităţilor în sectorul de pescuit şi acvacultură din Delta Dunării. Această măsură contribuie la crearea de valoare adăugată la peste şi produse din peşte şi la crearea de locuri de muncă.
Costuri estimate: 400.000 Euro
Timp de 10 zile pot fi transmise opinii și sugestii pentru acest program de sprijin, aflat în consultare publică.
Informații oferite de către DAJ Vâlcea.