Asociaţiile agricole sunt obligate să devină cooperative!


Din acest an, toate asociaţiile crescătorilor de animale sunt obligate să se constituie în cooperative, pentru a primi în continuare subvenţiile APIA. La început, doar pentru păşuni. Mai mult decât atât, noile cooperative vor fi obligate prin lege să îşi păstreze membrii din asociaţiile iniţiale. Prevederea este stipulată în cadrul modificărilor realizate la OUG 3/2015 privind aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020. Astfel, legislaţia menţionează: „în cazul concesionării/închirierii unei suprafeţe de pajişti de către o asociaţie de crescători de animale, beneficiarii plăţilor pot fi: a) asociaţia crescătorilor de animale, pe baza unui tabel centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociaţie, datele de identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice din Registrul naţional al exploataţiilor, numărul de animale şi suprafaţa care revine pe fiecare membru al asociaţiei proporţional cu numărul de animale deţinute şi hotărârea adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor”.
De asemenea, în cadrul articolului 7 din OUG 3/2015 se precizează că „după un an de graţie, asociaţiile prevăzute la litera a) constituite în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se vor transforma în grupuri de producători sau cooperative agricole conform prevederilor legislaţiei în vigoare”. Actul legislativ mai prevede, la articolul 6, că în cazul pajiştilor permanente deţinute, în calitate de proprietari, de către asociaţii, obşti, compose­sorate, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative pot solicita subvenţia ori formele asociative, pe baza acordului fiecărui membru, ori membrii individuali care asigură încărcătura cu animale (0,3 UVM/ha) pentru suprafaţa deţinută în proprietate. Contractele de concesiune pe păşuni încheiate de asociaţiile fermierilor cu consiliile locale rămân în vigoare pentru viitoarea cooperativă înfiinţată dacă aceasta va avea aceiaşi membri ca asociaţia iniţială.

Posting....