ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ AMARADIA-GILORT-OLTEȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE DE PROIECTE Măsura 19.2 – 1/2A – „Stimularea înființării si dezvoltării de ferme si a procesării produselor acestora in teritoriul GAL”Posting....