Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

8 august 2020

Apel către beneficiarii minimisului de secetă


BADELE_FLOREL• Direcţia Agricolă a pornit campania de atenuare a efectelor secetei în judeţul Vâlcea, iar directorul instituţiei dă detaliile lămuritoare

Domnule director Florel Bădele, ce ne puteţi spune despre lista de beneficiari ai acestei sub­venţii?

Vreau să încep prin a spune că, pentru a evita aglomeraţia agricultorii pot depune la centrele locale APIA din judeţ dosarele privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole. Revenind la întrebarea dumnea­voa­stră, începând din această săptă­mână, agricultorii pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de mini­mis de la Guvern pentru compen­sa­rea efectelor secetei din anul agricol 2011-2012. Valoarea ajutorului este de 100 de lei/ha, pentru suprafeţe de culturi agricole în teren arabil de minim 1 ha şi maxim 10 ha inclusiv.

Care e procedura standard?

Pentru a beneficia de acest aju­tor, agricultorii trebuie să depună, până în data de 15 octombrie, o cere­re însoţită de copia după cartea sau buletinul de identitate, dovada contului activ în bancă, pentru virarea sumei, copie a cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 şi, pentru suprafeţele care nu se află în evidenţele APIA, o adeverinţă elibera­tă de primărie, care să ateste că, în anul agricol 2011-2012, au cultivat minimum 1 ha de astfel teren arabil.

De câţi beneficiari este vorba, concret?

Având în vedere că la nivelul judeţului, doar pe listele APIA se regă­sesc peste 28.000 de agricultori, conducerea Direcţiei pentru Agricul­tură, prin intermediul căreia se desfăşoară acest program, a apreciat că vor apela la acest sprijin peste 15.000 de agricultori. Vreau să mă folosesc de acest prilej şi să fac un apel către beneficiarii noştri şi să-i anunţ că ,pentru a evita aglomeraţia şi a nu pune oamenii pe drumuri, s-au luat o serie de măsuri menite să uşureze depunerea dosarelor. Au fost formate echipe care vor merge in fiecare zi la centrele locale APIA din judeţ, pentru a primi cererile si, astfel, agricultorii nu mai trebuie să umble pe drumuri pe distanţe foarte mari La aceste centre, agricultorii pot găsi cererile tip imprimate.

Aţi colaborat şi cu APIA sau alte autorităţi din domeniu?

Da, APIA Valcea şi-a arătat toată disponibilitatea, a pus la dispoziţie spaţii şi lista cu beneficiarii pe localităţi, motiv pentru care doresc să-i mulţumesc directorului Adrian Pintea . În plus, un sprijin deosebit au acordat primarii localităţilor din judeţ,  prin intermediul cărora se face o promovare a acestei forme de sprijin, astfel încât să afle toţi oamenii de această oportunitate.

Ce alte probleme întrevedeţi?

Având in vedere timpul scurt rămas până la termenul limită de depu­nere a cererilor, 15 octombrie 2012, numărul mic de cereri depuse până la această dată precum şi obiceiul împământenit ca agricultorii să se înghesuie în ultimele trei zile să-şi depună dosarele pentru a beneficia de ajutorul de minimis, noi, Direcţia pentru Agricultură Vâlcea, facem apel la beneficiarii acestui tip de sprijin să se prezinte, încă din aceste zile, pentru depunerea cere­ri­lor de sprijin la centrele APIA din judeţ care îşi au sediul în următoarele loca­lităţi: Bălceşti, Drăgăşani, Băbeni, Rm. Vâlcea, Horezu şi Brezoi.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized