Anunț prelungire apel de selecție măsura 19.2-2/5C