ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT „,,Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” SC Adorama Logistic SRL


ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT
,,Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor,, din cadrul schemei de ajutor de stat instituită de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

 SC Adorama Logistic SRL, cu sediul in localitatea Drăgașani, Str. Avram Iancu nr. 165, Jud. Vâlcea, tel 0752160224, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr. J38/269/2015, CIF/CUI: 34490039, reprezentată legal  de dl. Dumitrașcu Constantin in calitate de administrator, anunță lansarea proiectul cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2” proiect nr RUE M2-581 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 17.12.2020 – 17.12.2021.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activității SC Adorama Logistic SRL.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor
Valoarea proiectului este de 219024.63 (valoarea totala) din care : 190456.2 lei grant si 28568.43 lei cofinanțare.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

Persoană de contact:
Dumitrașcu Constantin
Email: adorama.logistic@gmail.com
Telefon: 0752.160.224