Anunț important pentru pescari!


Persoanele interesate de fonduri europene nerambursabile în domeniul pescuitului pot completa „Chestionarul pentru solicitanții de sprijin prin POPAM”. Sesiunile sunt deja deschise!
Chestionarul ajută Autoritatea de Management pentru POPAM să aibă o activitate prin care să vină în sprijinul solicitanților și să îmbunătățească acordarea fondurilor nerambursabile.
Lansarea apelului nr.1 privind depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 este valabil pentru măsurile:
• I.1 – Inovare (pescuit);
• I.2 – Servicii de consiliere;
• I.15 – Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor;
• I.21 – Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice – înlocuirea sau modernizarea motoarelor (pescuit ape interioare);
• I.21 – Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice – înlocuirea sau modernizarea motoarelor (pescuit marin);
• II.1 – Inovare (acvacultură);
• II.5.a – Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură;
• II.7 – Creșterea potențialului siturilor de acvacultură;
• II.12 – Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor;
• IV.1 – Planurile de producție și comercializare;
• IV.3 – Măsuri de marketing.

Posting....