Anunț important de la APIA: Termene prelungite pentru subvenții


• Agenția precizează că e vorba de sesiunile de depunere a Cererilor de sprijin/platã pentru Schemele de ajutor de stat aferente Măsurilor 8 și 15 din cadrul PNDR 2014 – 2020
Agentia de Plãți și Intervenție pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã ,pânã la data de 14 iunie 2019, inclusiv, se prelungesc fãrã aplicarea de penalitãți, sesiunile de depunere a Cererilor de sprijin/platã pentru accesarea urmãtoarelor Scheme de ajutor de stat: „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, sesiunea 1/2016 și sesiunea 2/2017 anul I de angajament.
Cererile de plată pentru sesiunile 1 / 2016 și 2 / 2017, anul 1 de angajament: data finală pentru depunerea cererilor de plată, fără penalități, este de 14 iunie 2019 inclusiv, data finală pentru depunerea formularelor de modificare a cererilor de plată, fără penalități, este de 14 iunie 2019 inclusiv, data finală pentru depunerea cererilor de plată, respectiv a formularelor de modificare a cererilor de plată, cu penalități, este de 9 iulie 2019 inclusiv, cu aplicarea unei reduceri de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată, respectiv formularul de modificare a cererii de plată, ar fi fost depus până la data de 14 iunie 2019 inclusiv.
„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pãdurilor”, aferentã Mãsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pãdurilor”, SubMãsura 15.1 „Plãți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020, sesiunea 1/2017 anul III de angajament și sesiunea 2/2019 anul I de angajament.
Cererea de plată pentru sesiunea 1 / 2017, anul 3 de angajament: data finală pentru depunerea cererilor de plată, fără penalități, este de 14 iunie 2019 inclusiv, data finală pentru depunerea formularelor de modificare a cererilor de plată, fără penalități, este de 14 iunie 2019 inclusiv, data finală pentru depunerea cererilor de plată şi a formularelor de modificare a cererilor de plată, cu penalități, este de 9 iulie 2019 inclusiv, cu aplicarea unei reduceri de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată, respectiv formularul de modificare a cererii de plată, ar fi fost depus până la data de 14 iunie 2019 inclusiv.
Cererea de sprijin pentru sesiunea 2 / 2019, anul 1 de angajament: data finală pentru depunerea cererilor de sprijin, fără penalități, este de 14 iunie 2019 inclusiv, data finală pentru depunerea formularelor de modificare a cererilor de sprijin, fără penalități, este de 14 iunie 2019 inclusiv.
Anunțurile de prelungire a sesiunilor de depunere sunt publicate pe site-ul instituției www.apia.org.ro. Cererile de sprijin/plată trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate și criteriile specifice detaliate în Ghidurile Solicitantului.
Informații oferite de către Denisa Iacob (foto), director executiv APIA Vâlcea.