ANUNT FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma IKONOS SRLSocietatea IKONOS SRL, cu sediul in localitatea Olteni, comuna Bujoreni, nr. 45 A, judet Valcea,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J38/439/2001, CUI 14309325, anunta finalizarea implementarii proiectului „Masura 2 IKONOS”, proiect nr. RUE 431 din 23.12.2020, inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru”, insituita prin OUG nr. 130/2020.
Implementarea proiectului s-a derulat incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv  04.01.2021 pana la data de 01.07.2021.
Obiectivul proiectului este reprezentat de sprijinirea  IKONOS SRL.
Rezultate finale în urma implementării proiectului:

  • menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totală a proiectului:  178.388,115   Lei, din care:
Valoare grant: 155.120,10  Lei
Valoare cofinanțare :  23.268,015 Lei
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.
Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: IKONOS SRL
Adresă sediu: localitatea Olteni, Comuna Bujoreni, nr.45 A,  judet Valcea
Telefon : 0744701207, Email : ikonosproiect@gmail.com