ANUNT FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma ANTARES TRANSPORT SA


Societatea ANTARES TRANSPORT SA, cu sediul in localitatea Selimbar, strada Aleea Monumentului, nr.1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J32/794/2013, CUI 1472990, anunta finalizarea implementarii proiectului „Masura 2 Antares”, proiect nr. RUE 1030 din 10.12.2020, inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru”, insituita prin OUG nr. 130/2020.
Implementarea proiectului s-a derulat incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv 18.12.2020 pana la data de 11.06.2021.
Obiectivul proiectului este reprezentat de sprijinirea ANTARES TRANSPORT S.A.
Rezultate finale în urma implementării proiectului:

  • menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totală a proiectului:  834.813,75 Lei, din care:
Valoare grant: 725.925,00 Lei
Valoare cofinanțare : 108.888,75 Lei
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.
Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: ANTARES TRANSPORT S.A.
Adresă sediu: Localitatea Selimbar, strada Aleea Monumentului, nr.1, judetul Sibiu
Telefon : : 0746035505 Email : antarestransportproiect@gmail.com