ANUNŢ DE PARTICIPARE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE FURNIZRE PRODUSE „Furnizare echipamente și utilaje de prelucrat metal”


Titlul proiectului: „Îmbunătățirea calității produselor comercializate prin dotarea cu echipamente tehnologice”
SMIS 134247
Contract de finanțare: 6165 / 15.10.2020
Nr.  07   / 08.01.2021

ANUNŢ DE PARTICIPARE
ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE FURNIZRE PRODUSE
„Furnizare echipamente și utilaje de prelucrat metal”
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ACHIZITORUL

DEKOMET SRL, identificat prin CUI 38511215, cu sediul în Oraș Ocnele Mari, Strada Gânjulești, nr. 1A, localitate componentă Gura Suhașului, județ Vâlcea, E-mail: atelier@dekomet.ro, vă invită să participați la procedura de achiziție competitivă  pentru atribuirea contractului de Furnizare echipamente și utilaje de prelucrat metal din cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității produselor comercializate prin dotarea cu echipamente tehnologice”, SMIS 134247,  finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
INFORMAȚII DESPRE PROCEDURA DE ACHIZIŢIE:
Obiectul achiziției: ”Furnizare echipamente și utilaje de prelucrat metal”.
Locul de livrare a produselor: sediul Dekomet SRL din Oraș Ocnele Mari, Strada Gânjulești, nr. 1A, localitate componentă Gura Suhașului, județ Vâlcea.
Tipul contractului: furnizare produse.
Durata contractului: maxim 90 de zile
Valoarea estimată: 267.180,12 lei. Prețul contractului nu se ajustează. Nu se acceptă oferte alternative.
Mijloace de comunicare: ofertele se depun prin poștă/curier rapid sau direct la sediul achizitorului;
Data și ora limită de depunere a ofertei: 25.01.2021, ora 12.00;
Detalii suplimentare precum și specificațiile tehnice le puteți obține de la:
Persoană contact: Ogreanu Petre
Tel: 0752.422.670
E-mail: atelier@dekomet.ro
Petre OGREANU
SC DEKOMET SRL

Posting....