ANI A MAI GĂSIT UN INCOMPATIBIL în Vâlcea. A fost consilier local!


Agenția Națională de Integritate anunță că a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a patru persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, pentru un număr de patru persoane.
Într-un conflict de interese administrativ, care are legătură cu mediul politic din județul nostru, s-ar fi aflat și Valentin Paraschiv, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Alunu. Cu privire la această situație, ANI a anunțat: „În perioada deținerii calității de Consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local în baza cărora, începând cu data de 18 februarie 2019 a fost numit în funcția contractuală de Șef al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Alunu, încălcând dispozițiile art. 70 şi 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și cu dispozițiile art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004”.