Ancheta în cazul celor 55.000 mc material lemnos rași din Câineni continuă


• un inginer ce s-a dat drept șef de ocol silvic, în spatele marcării arborilor sănătoși • exploatați 55.000 material lemnos fără acte • anchetă penală în derulare

Conducerea Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare Vâlcea, alături de organele legii, merg pe urma neregulilor înregistrate pe raza comunei Câineni, mai precis în fondul administrat de Obștea Câinenii Mari. Luna trecută, echipe ale ITRSV Vâlcea, sub coordonarea organelor de cercetare penală au demarat o amplă acțiune de evaluare a volumului exploatat de pe suprafața de teren amintită. Până-n prezent, a rezultat un număr de 3.448 cioate cu un volum total de 32.824 mc, din care justificat – 4.107, volumul nejustificat și exploatat fiind de 28.717 mc. Potrivit datelor furnizate de șefului adjunct al ITRSV Vâlcea, Gheorghe Dinucă, și prezentate cu ocazia întrunirii Colegiului Prefectural, cu ocazia solicitării O.S.P. Stejarii Muscelului de preluare în pază a suprafețelor de fond forestier aparținând obștii Câinenii Mari de la O.S.P. Valea Oltului – structură silvică ce i-a fost retrasă autorizația de funcționare – s-au identificat 12 acte de punere în valoare, constituite, aprobate și autorizate de către ing. Dănicel Cătălin, inginer ce nu a fost autorizat pentru funcția de șef ocol, volumul total al acestor acte de punere în valoare fiind de aproximativ 30.750 mc. Conducerea Inspectoratului susține că s-a trecut la verificarea constituirii acestor acte, împreună cu reprezentanții IPJ Vâlcea, ai O.S.P. Stejarii Muscelului și ai proprietarului, constatându-se o serie de nereguli privind punerea în valoare, printre care și marcarea doar a arborilor sănătoși. În urma controalelor de fond în vederea predării suprafeței de fond forestier aparținând Obștii Câinenii Mari către O.S.P. Stejarii Muscelului, conform rapoartelor întocmite de ITRSV Vâlcea, au fost exploatați aproximativ 55.000 mc material lemnos pentru care nu s-au găsit acte de punere în valoare. „Sunt ocoale silvice cu pădurari și alt personal silvic unde nu s-au înregistrat probleme. La Obârșia Lotrului Voineasa, toți și-au făcut treaba, au marcat arborii la timp și nu am avut de-a face cu defrișări. La fel și la Ocolul Silvic Horezu, unde se respectă legea. Problema a fost la O.S. Valea Oltului, desființat de altfel”, a declarat Dinucă, adjunctul ITRSV Vâlcea. De luna aceasta, există un sistem electronic de monitorizare a transportului masei lemnoase, SUMAL. Din păcate, în ciuda acestei tehnologii, rău a fost făcut, zeci de mii de metri cubi de masă lemnoasă dispărând.

Posting....