ANAF propune Completarea procedurilor de înregistrare sau modificare a domiciliului fiscal


Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de ordin lansat recent, completarea și modificarea procedurilor de înregistrare sau modificare a domiciliului fiscal prin actualizarea procedurii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuși înregistrării în registrul comerțului, potrivit noilor prevederi legale aduse Codului de procedură fiscală prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017; actualizarea procedurii de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care dețin cod numeric personal, potrivit noilor prevederi legale aduse Codului de procedură fiscală prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017; aprobarea procedurii de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuși înregistrării în registrul comerțului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social; aprobarea procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care dețin cod numeric personal, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu.
Potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură cu modificările și completările ulterioare, în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin domiciliu fiscal pentru persoanele juridice se înțelege sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat, respectiv adresa unde își au domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice.
Prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, a fost modificat art. 32 în sensul introducerii unui nou alineat, alineatul (5), astfel: „(5) Modificarea domiciliului sau sediului social care reprezintă și domiciliu fiscal are ca efect și modificarea de drept a domiciliului fiscal, iar contribuabilul/plătitorul nu are obligația depunerii cererii de modificare a domiciliului fiscal. În acest caz, transferul dosarului fiscal al contribuabilului/plătitorului de către vechiul organ fiscal central către noul organ fiscal central se face în termen de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrele în care, potrivit legii, se înregistrează modificările privind sediul social/domiciliul”.
Cu privire la calculul termenului de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrele în care, potrivit legii, se înregistrează modificările privind sediul social/domiciliul, „menționăm ca art. 181 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 134/2010, republicată, privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare, prevede ca, atunci când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește”, se arată într-un comunicat al ANAF.

Posting....