Amenzi de peste 300 mii lei date de Garda de Mediu


215 inspecții din care 83 planificate și 132 neplanificate au realizat, în primul trimestru al anului comisarii Gărzii de Mediu Vâlcea. Pentru neconformitățile depistate s-au acordat 11 amenzi contravenționale, în sumă de 312.500 lei și cinci avertismente. Inspecțiile realizate au avut ca prioritate verificarea măsurilor impuse cu ocazia controalelor anterioare, dar și a măsurilor impuse cu ocazia verificărilor reclamațiilor. Principalele neconformități depistate au vizat: lipsa solicitării/obținerii actelor de reglementare din punctul de vedere al protecției mediului; nerespectarea prevederilor autorizației de mediu; neîntocmirea evidenței gestiunii deșeurilor; lipsa formularelor de transport la livrarea deșeurilor în scopul reciclării/valorificării/eliminării; gestionarea defectuoasă a deșeurilor /abandonarea acestora în locuri interzise.
O pondere importantă în activitatea de control desfășurată în primul trimestru al anului a avut-o rezolvarea reclamațiilor/sesizărilor. Astfel, din cele 32 reclamații verificate, două au vizat activități de exploatare forestieră, 12 – gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, 8 – deversări de ape uzate tehnologice și/sau menajere, 5 – calitatea aerului etc. datele ne-au fost furnizate de Ramona Hogea, comisar șef Garda de Mediu Vâlcea.