Amenzi de peste 30.000 lei, acordate de inspectorii muncii


• doar o persoană a fost depistată muncind „la negru”
Angajații Serviciului Control Relații de Muncă din cadrul ITM Vâlcea au efectuat, luna trecută, 110 controale, fiind dispuse 379 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relațiilor de muncă și contractului colectiv de muncă. Au fost aplicate 26 sancțiuni contravenționale, din care 22 avertismente și 4 amenzi în valoare de 31.000 lei .
În timpul controalelor a fost identificată o persoană primită la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.
Principalele neconformități constatate în controalele efectuate au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaților în Registrul General de Evidență a Salariaților în format electronic; neplata drepturilor salariale; neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezență; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare; neplata orelor de noapte; nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.
Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 55 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă, etc. Datele ne-au fost furnizate de către Ion Tănăsoiu, șef ITM Vâlcea.