Amenzi de 41.000 lei pentru lipsa securității și sănătății în muncă


Luna trecută, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă din cadrul ITM Vâlcea a efectuat un număr de 77 de controale, fiind dispuse 161 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 161 sancţiuni contravenţionale din care, 154 avertismente şi 7 amenzi în valoare de 41.000 lei. Au fost înregistrate șase sesizări refe­ritoare la încălcarea reglemen­tărilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Nu au fost înregistrate accidente de muncă. Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim: evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale; elabo­rarea planului de prevenire şi protecţie; efectuarea controlului medical periodic; efectuarea ins­truc­tajului de securitate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime; asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.
Datele ne-au fost furnizate de Ion Tănăsoiu, inspector șef ITM Vâlcea.

Posting....