Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 septembrie 2020

Amenzi de 100 mii lei pentru lipsa securității și sănătății în muncă


Amenzi de 100 mii lei au fost acordate de către inspectorii mun­cii vâlceni, lun atrecută, pen­tru lipsa securității și sănă­tății la locul de muncă. Angajații ITM Vâlcvea au efectuat 117 controale, fiind dispuse 414 mă­suri de punere în conformitate con­form legii. Au fost aplicate 118 sancțiuni contravenționale. Au fost înregistrate șase sesizări referitoare la încălcarea regle­mentărilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Tot luna trecută, au fost înregis­trate șapte accidente cu incapa­ci­tate temporară de muncă. Nu a fost înregistrată nicio boală pro­fe­sională.
Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficien­ţele constatate, dintre care amin­tim: evaluarea riscurilor de acci­dente şi îmbolnăviri profe­sio­nale; elaborarea planului de pre­venire şi protecţie; efectuarea contro­lu­lui medical periodic; efec­tuarea instructajului de secu­ritate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echi­pamentului indivi­dual de pro­tec­ţie; asigurarea controlului me­di­cal la angajare şi periodic; asi­gu­rarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime; asigu­rarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de în­gropare prin sur­pa­rea terenului. Datele ne-au fost furnizate de șeful ITM Vâlcea, Ion Tănăsoiu.

Etichete: , ,

Alte articole de la Economie