Amenzi de 100 mii lei pentru lipsa securității și sănătății în muncă


Amenzi de 100 mii lei au fost acordate de către inspectorii mun­cii vâlceni, lun atrecută, pen­tru lipsa securității și sănă­tății la locul de muncă. Angajații ITM Vâlcvea au efectuat 117 controale, fiind dispuse 414 mă­suri de punere în conformitate con­form legii. Au fost aplicate 118 sancțiuni contravenționale. Au fost înregistrate șase sesizări referitoare la încălcarea regle­mentărilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Tot luna trecută, au fost înregis­trate șapte accidente cu incapa­ci­tate temporară de muncă. Nu a fost înregistrată nicio boală pro­fe­sională.
Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficien­ţele constatate, dintre care amin­tim: evaluarea riscurilor de acci­dente şi îmbolnăviri profe­sio­nale; elaborarea planului de pre­venire şi protecţie; efectuarea contro­lu­lui medical periodic; efec­tuarea instructajului de secu­ritate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echi­pamentului indivi­dual de pro­tec­ţie; asigurarea controlului me­di­cal la angajare şi periodic; asi­gu­rarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime; asigu­rarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de în­gropare prin sur­pa­rea terenului. Datele ne-au fost furnizate de șeful ITM Vâlcea, Ion Tănăsoiu.

Posting....