„Ambulatoriul Horezu a devenit o unitate medicală modernă!”


• a declarat primarul Ilie Fârtat după inaugurarea de marţi

Marţi, la ora 12.00, primarul Ilie Fârtat a inaugurat reabilitarea Ambula­to­riului de la Spitalul Orăşenesc Ho­rezu, la eveniment participând Gheor­ghe Păsat – preşedintele Consiliului Ju­deţean, prefectul Dumitru Nicu Cor­noiu, dar şi alţi invitaţi. A fost vorba, de fapt, de finalizarea proiectului „Reabili­ta­rea, modernizarea şi dotarea Ambu­la­toriului la Spitalul Orăşenesc Ho­rezu”, cod SMIS 16042, realizat în ca­drul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbună­tăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, iar Agenţia pentru Dez­vol­tare Regională SV Oltenia – organism intermediar pentru implementare. „Va­loarea totală a proiectului a fost de 8.073.643,08 lei. Valoarea eligibilă a proiectului a fost de 6.340.887,00 lei, din care: 6.214.069,26 lei – cheltuieli nerambursabile şi 126.817,74 lei – con­tribuţia beneficiarului. Valoarea cheltu­ie­lilor neeligibile ale proiectului s-a ridicat la 188.606,00 lei. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor prevăzute în pro­iect s-a cifrat la 1.554.150,08 lei”, a transmis primarul Fârtat.
Obiectivele specifice ale proiec­tului au fost reabilitarea / modernizarea clădirii Ambulatoriului Integrat al Spi­talului Horezu şi dotarea acestei unităţi medicale cu echipamente şi mobilier de specialitate. Beneficiarii proiectului sunt locuitorii oraşului Horezu, precum şi cei din localităţile învecinate: Stro­eşti, Slătioara, Berbeşti, Alunu, Sineşti, Grădiştea, Măldăreşti, Copăceni, Frân­ceşti, Tomşani, Vaideeni, Oteşani, Cos­teşti, Bărbăteşti şi Pietrari. Rezultatele investiţiei: s-a înlocuit acoperişul, montându-se învelitoare de ţiglă metalică, inclusiv jgheaburi şi burlane noi pentru toată clădirea; termoizolare cu saltele semirigide de vată minerală cu grosime de 8 cm (între căpriori, care au fost reparaţi); s-a reparat capital şarpanta existentă; s-au reabilitat termic pereţii externi ai întregii clădiri prin montarea, pe exterior, a unui strat de polistiren de 5 cm grosime, peste care s-a executat o tencuială armată cu plasă din plastic; s-au executat zugră­veli lavabile interioare şi exterioare pentru toată clădirea; s-a refăcut trotuarul din jurul clădirii, pe o lăţime de un metru, cu pante spre exterior, pentru îndepărtarea apelor de fundaţia clădirii; s-au reparat capital instalaţiile elec­trice, termice, alimentare cu apă şi sa­ni­tare; unitatea a fost dotată cu echi­pamente medicale specifice activităţilor prestate în cadrul ambulatoriului.
Mai trebuie spus că durata de implementare a proiectului a fost de 27 de luni. „Prin acest proiect, Ambul­a­toriul Horezu a devenit o unitate me­di­cală modernă, locuitorii oraşului Ho­rezu şi ai celor din zona arondată bucurându-se de servicii de consultaţii de calitate. Cele 15 cabinete medicale ce compun ambulatoriul au fost dotate cu mobilier şi echipamente în valoare totală de 3.431.855,33 lei. Îmbucurător este faptul că, în ultimele 4 – 5 luni, încurajaţi de noile condiţii medicale din ambulatoriu, 5 medici de specialitate au optat pentru a presta servicii me­dicale în această unitate spitalicească”, a mai spus Ilie Fârtat.