Ambasada Germaniei, impresionată de munca lui Adrian Pintea, în fruntea APIA


• vâlceanul din fruntea Agenției, lăudat pentru rezultatele sale de când a preluat conducerea APIA, în urmă cu un an și jumătate
În data de 14 martie 2018, Adrian Pintea, Directorul General al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, a primit la sediul APIA vizita unei delegații a Ambasadei Republicii Federale Germania în România condusă de doamna Swantje Kortemeyer, Șef al Secției Economice și Comerciale. Întâlnirea a avut loc în contextul interesului manifestat de către reprezentanții ambasadei de a cunoaște mai în detaliu modalitatea de organizare și funcționare a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, precum și activitățile derulate la nivelul acesteia.
Astfel, Adrian Pintea a susținut o amplă prezentare a Agenției în ceea ce privește formele de sprijin gestionate de aceasta și finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă – FEGA (plăți directe, măsuri de piață, măsuri de promovare a produselor agricole), Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală – FEADR (prin intermediul măsurilor delegate din PNDR 2014 – 2020) precum și din bugetul național (ajutoarele naționale tranzitorii, ajutoarele de stat).
Totodată, pentru o mai bună înțelegere a proceselor derulate la nivelul APIA, Directorul General a exemplificat etapele unui ciclu de Campanie de plată, pornind de la informarea beneficiarilor și programarea acestora în vederea depunerii cererii unice de plată la centrele locale/județene ale agenției, primirea cererilor unice de plată, verificarea administrativă a acestora și stabilirea eșantioanelor de control, efectuarea controalelor pe teren, atât prin metoda clasică, cât și prin telelecție, acordarea plăților în avans, în termenele prevăzute de legislația comunitară și națională și încheind cu efectuarea plăților finale către fermieri.
Pe de altă parte, reprezentanții Ambasadei Republicii Federale Germania în România au ținut să transmită conducerii APIA că au primit semnale pozitive din rândul fermierilor cu privire la faptul că plățile aferente schemelor și măsurilor derulate de Agenție au fost realizate cu profesionalism și celeritate în Campania 2017.

Interes pentru o colaborare activă între APIA și instituția similară din Germania
În încheierea întâlnirii, APIA și-a manifestat disponibilitatea și interesul întăririi relațiilor de cooperare în domeniul agricol cu agenția de plăți similară din Republica Federală Germania, pe linia derulării unor schimburi de experiență și bune practici, reprezentații ambasadei apreciind acest demers ca fiind util și oportun și asigurând Agenția de tot sprijinul în acest sens.

Posting....