AM POCU lansează apelul „Scheme naționale – programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Roma, persoane din mediul rural”


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Scheme naționale – programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Roma, persoane din mediul rural”, AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6.
Bugetul apelului este de 67.405.958 euro iar obiectivele specifice sunt creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație, creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorității roma, creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultură de subzistență și semi-subzistență, îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55 -64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație, îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând minorității roma, îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență
În cadrul prezentului apel de proiecte, grupul țintă este format din: șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55 – 64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație, cetățeni români aparținând minorității roma, persoanele din mediul rural în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul non-competitiv este de 67.405.958 euro, din care 59.793.650,45 euro reprezintă alocarea pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar 7.612.307,55 euro reprezintă alocarea pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov).
Acest apel vizează, prin mecanismul non-competitiv, măsuri de ocupare, sprijinirea angajatorilor și a persoanelor din grupurile vulnerabile în vederea găsirii unui loc de muncă prin participarea la programe de ucenicie sau stagiu.

Posting....