ALEXANDRU POPESCU – MIHĂEŞTI, o personalitate de mare anvergură


Pe 14 martie 2022 se împlinesc 89 de ani de când s-a născut pedagogul şi lingvistul vâlcean Alexandru Popescu-Mihăeşti. Cu acest prilej evocăm, cu emoţie şi evlavie, activitatea unei personalităţi plurivalente, cu merite deosebite, a unui intelectual de frunte, renumit în ţară şi pe plan internaţional, care a pornit în viaţă din Vâlcea. Biografia sa este spectaculoasă. Distinsul cărturar a avut o carieră profesională de mare succes, la reuşitele sale contribuind mai mulţi factori. Pe lângă zestrea genetică pe care a primit-o de la părinţi, care i-au insuflat ambiţia şi dragostea de muncă, de autodepăşire, un rol însemnat au jucat mediul familial sănătos în care a crescut, şcoala şi climatul ştiinţific, cultural şi moral elevat în care şi-a desfăşurat activitatea, ca profesor, cercetător, om de cultură şi publicist.
Formaţia de învăţător i-a conferit o viziune amplă asupra proceselor şi fenomenelor din viaţa socială, iar Facultatea de Pedagogie şi Filologie din Bucureşti i-a asigurat specializarea în două domenii de importanţă fundamentală şi un câmp larg de afirmare. A desfăşurat o activitate rodnică atât în învăţământul preuniversitar, cât şi în cel universitar. Pedagog cu o pregătire excepţională, a parcurs toate treptele ierarhice: profesor, director de şcoală, inspector metodist şi cadru didactic universitar, la majoritatea instituţiilor de învăţământ superior din Capitală.
În anul 1980, a obţinut titlul de doctor în Pedagogie, iar în 1993 pe cel de profesor universitar. S-a format în spirit haretian, ca un dascăl adevărat, cu vocaţie, iubit de discipolii săi, respectat şi apreciat de colegi, de comunitate. Fiind un bun orator, mereu jovial, cu simţul umorului, captiva cu iscusinţă auditoriul şi dădea sfaturi înţelepte.
Concomitent a desfăşurat o muncă de cercetare ştiinţifică prestigioasă, fiind autorul unor lucrări de mare valoare în domeniul lingvisticii, pedagogiei şi psihologiei, apreciate atât în ţară, cât şi peste hotare. A îmbinat în mod armonios procesul de instruire cu educaţia patriotică, morală, civică a tinerelor generaţii, cu activitatea culturală, de creaţie artistică. După 1990, a revenit din Capitală la Râmnicu Vâlcea, la Filiala Universităţii „Spiru Haret”, unde s-a bucurat de o deosebită apreciere. A coordonat timp de mai mulţi ani, cu dăruire şi responsabilitate, în calitate de preşedinte executiv, activitatea Forumului Cultural al Râmnicului şi a Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din judeţul Vâlcea, două ONG-uri care s-au afirmat ca un factor activ în viaţa culturală şi spirituală a municipiului Râmnicu Vâlcea şi a judeţului nostru.
Întotdeauna a promovat dialogul sincer, constructiv, transparent, valorile autentice şi, ca un pedagog rafinat, a găsit soluţii adecvate la problemele dificile. Este arhicunoscut că domnul profesor Alexandru Popescu-Mihăeşti a fost un om de o rară sensibilitate, generozitate şi de aleasă omenie. Şi-a adorat părinţii, a divinizat-o pe mama sa, Polixenia, a iubit familia, meleagurile natale, ţinutul legendar al Vâlcii, dar foarte mult a iubit oamenii, crezul său în viaţă fiind acela că nimic nu are valoare dacă nu serveşte semenilor.
A fost un om deosebit, de mare caracter, credincios, un model autentic pentru tineri, pentru întreaga comunitate în care a trăit. În opinia mea, a fost un inginer al sufletului omenesc, care şi-a dedicat toată viaţa ştiinţei, culturii şi progresului social. S-a bucurat de o binemeritată recunoaştere naţională şi internaţională, ca o veritabilă personalitate. Meritele sale indiscutabile, care încorporează o activitate laborioasă, i-au fost răsplătite cu numeroase diplome, premii, medalii şi distincţii, recompense morale pe care le-a preţuit foarte mult. Pentru contribuţia sa notabilă la dezvoltarea învăţământului şi culturii în urbea noastră i-a fost decernat titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea”.
Pe 2 aprilie 2021, domnul profesor Alexandru Popescu-Mihăeşti a trecut în eternitate producând o mare durere şi regrete, dar a lăsat, spre consolare, un adevărat tezaur: opera sa şi exemplul său luminos.
Pentru tot ce a realizat trainic, în folosul societăţii, în cei 88 de ani de viaţă trăită cu demnitate şi onestitate, îi exprimăm toată gratitudinea şi îi vom păstra o vie şi frumoasă amintire în inimile noastre.
• Gheorghe PANTELIMON, vicepreşedinte al Forumului Cultural al Râmnicului și președinte al Asociației Seniorilor Vâlcea