Alecu Deaconu – şeful poliţiştilor locali din Râmnic: „Ne ocupăm de disciplina în construcţii, afişajul şi comerţul stradal, protecţia mediului şi evidenţa persoanelor”


2011 înseamnă înfiinţarea, la nivelul fiecărei localităţi, a Poliţiei locale prin reorganizarea Poliţiei comunitare. Deja, în Consiliul Local s-a votat asupra acestui lucru. Pe lângă Poliţia locală funcţionează Comisia locală de ordine publică, care s-a cons­ti­tuit prin hotărârea Con­si­liului Local şi care are rol consultativ. Co­misia locală de ordine publică este constituită din pri­mar, şeful poliţiei muni­cipale, secretarul Primă­riei, precum şi trei consilieri locali desem­naţi. Despre noutăţile în domeniu am stat de vorbă cu Alecu Dea­conu – şeful poliţiştilor locali din Râmnic.
Domnule Deaconu, spuneţi-ne cum priviţi reorganizarea instituţiei?
– Atribuţiile poliţiştilor locali vor fi mai largi şi mai diverse faţă de cele ale poliţiştilor comunitari. Prin prevederile Legii 155/2010 şi Hotărârii de Guvern 1332/2010 s-au transferat atribuţiile poliţiştilor comunitari către poliţiştii locali. Sunt, într-adevăr, atribuţii noi privind disciplina în construcţii, afişajul şi comerţul stradal, protecţia mediului şi evidenţa persoanelor.
Care vor fi procedurile în domeniul circulaţiei rutiere?
– Vreau să precizez că-n acest domeniu vom lucra, timp de un an, în patrule mixte împreună cu Serviciul Poliţiei Rutiere al IPJ Vâlcea. Poliţiştii locali vor avea inclusiv dreptul de-a aplica sancţiuni, în timp ce, până acum, poliţiştii comunitari aveau doar rol de fluidizare a circulaţiei. Am avut noroc că am realizat, acum doi ani, şcolarizarea a 60 de agenţi, printr-un program cu finanţare europeană… Nu mai suntem nevoiţi acum să-i scoatem din câmpul muncii pentru a fi trimişi la şcolarizare în centrele regionale.
Câţi poliţişti locali activează în Râmnic?
– Organigrama aprobată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Consiliul Local prevede 115 posturi.
Având în vedere munca dificilă de teren, precum şi sporirea atribuţiilor pentru poliţiştii locali, salarizarea este suficientă?
– În actual normativ de constituire a Poliţiei locale se face menţiunea asupra unor sporuri pentru condiţii deosebite de muncă, pentru faptul că agenţii au în dotare staţii de emisie-recepţie… Avem discuţii cu omologii noştri din ţară, avem reprezentanţi care au mers la Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru reglementarea situaţiei şi sper că lucrurile vor intra pe-un făgaş normal.