Ajutoare pentru fermele de animale


• valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015 – 2020 este de 881.100.000 lei

Ministrul Agriculturii a iniţiat o propunere de hotărâre, adoptată deja de Guvernul României, prin care crescătorii de animale beneficiază de ajutoare pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic, precum şi pentru costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului. Astfel, se acordă un ajutor de până la 100% din costurile întocmirii şi menţinerii registrelor genealogice şi de 70% din costurile testelor pentru determinarea randamentului sau calităţii genetice a şeptelului. Cererile de ajutor se depun în perioada 1-15 decembrie. Pentru anul 2015 se vor depune până la 15 ianuarie.
Valoarea ajutorului de stat, acordat pe cap de animal/an, pentru cheltuielile eligibile pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic, este de maxim 30 lei pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline şi ecvine şi 10 lei pentru rasele de animale din speciile ovine, caprine şi porcine. Valoarea ajutorului de stat acordat pe cap de animal/an, pentru cheltuielile eligibile pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului este de maxim 80 lei, în cazul controlului performanțelor producției de lapte; 20 lei, în cazul controlului producției de carne, pentru rasele de animale din speciile taurine şi bubaline, 15 lei, în cazul controlului performanțelor producției de lapte, 5 lei, în cazul producției de carne, 3lei, în cazul producțiilor de lână, pentru rasele cu lână fină, şi 4 lei, în cazul producției de pielicele, pentru rasele de animale din speciile ovine şi caprine, 10 lei, în cazul controlului performanțelor de producție la rasele de animale din specia porcine.
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015 – 2020 este de 881.100.000 lei, din care 267.000.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 614.100.000 lei pentru speciile ovine şi caprine.