„AICI SUNT BANII DUMNEAVOASTRĂ… că performanța e în altă parte”: joi e Ziua Adevărului!


Ne despart câteva zeci de ore până vom afla cam cât ne costă imensul aparat bugetar din administrația publică. Legea nr. 153/2017 impune ca toate autoritățile și instituțiile publice au obligaţia să publice, la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în data de 30 septembrie a fiecărui an, o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.
Lista trebuie să cuprindă următoarele: salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz; tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora; valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora; valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia; orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora; orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.
Nerespectarea prevederilor sus numite atrage răspunderea contravențională a conducătorului autorității sau instituției publice în cauză și se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 lei.

Care instituții sunt obligate să își facă publice salariile?

Dispozițiile legii se aplică personalului din autorități și instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, unitățile teritoriale, autorități ale administrației publice locale, alte autorități publice, autorități administrative autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale; personalului din autorități și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale; personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii; persoanelor care sunt conducători ai unor instituții publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă; persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.
Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcții de demnitate publică numite sau alese și personalul care ocupă funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, magistrații, precum și personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special.

Există și câteva instituții „speciale”…

Dispozițiile prezentei legi nu se aplică personalului din Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.
Sursă foto: Arhivă