Agricultorii din zona de munte pot opta pentru inscripționarea distinctă „produs montan”


Politica de calitate a Uniunii Europene privind denumirea facultativă de calitate „produs montan” va fi aplicată şi în România după ce Guvernul a adoptat o Hotărâre în acest sens, prima etapă în ceea ce priveşte implementarea acestei politici europene – informează Hotnews. Astfel producătorii din zona montană pot opta pentru etichetarea produselor, în condiţiile unei nevoi de valorificare durabilă a tuturor resurselor de hrană.
Producătorii, cultivatorii, apicultorii care îşi desfăşoară activitatea de producţie în zona montană îşi vor promova produsele alimentare inscripţionând pe eticheta „produs montan”, produsele vor respecta normele sanitar veterinare şi vor fi uşor recunoscute de consumator. Pe de altă parte, consumatorii vor fi informaţi în legătură cu importanţa calităţii biologice şi a garanțiilor sanitare a alimentelor „de la munte”, ceea ce va determina o creştere a cererii pentru astfel de produse. Prin actul normativ adoptat se transpune în legislaţia naţionala o parte din prevederile regulamentelor europene în ceea ce priveşte condițiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” (Regulamentului (UE) nr. 665/2014  de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului). Pentru etichetarea produselor provenite din zona montană, agricultorii care optează pentru acest lucru trebuie să respecte o serie de condiţii, menţionate în caietul de sarcini, drept garanţie a faptului că produsul este realizat în zona montană. Astfel, produsul va putea fi distins pe piaţă ca având origine certificată „produs montan”. Mai exact, etichetarea alimentelor cu menţiunea „produs montan” se poate aplica doar produselor obţinute din animale crescute cel puţin două treimi din viaţă în arealul montan şi ale căror produse sunt prelucrate tot în zonele de munte. La producţia vegetală se poate aplica menţiunea produs montan doar dacă acestea sunt cultivate în zona montană, iar dacă se utilizează zahăr din afara zonei montane acesta nu trebuie să deţină o pondere mai mare de 50% din greutatea ingredientului.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va fi autoritatea competentă responsabilă cu verificarea conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii facultative de calitate „produs montan”. De asemenea, va gestiona Registrul Naţional al Produselor Montane şi va verifica respectarea legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”. Adoptarea hotărârii de guvern referitoare la produsul montan este prima etapă în ceea ce priveşte implementarea politicii de calitate a UE referitoare la denumirea facultativă de calitate produs montan. În continuarea armonizării legislaţiei naţionale cu cea europeană se va emite un ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale referitor la reglementarea  procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini, de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative “produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii care doresc să beneficieze de aceste avantaje. Ordinul de ministru subsecvent acestei hotărâri de guvern va aduce clarificări pentru informarea corectă a consumatorului şi a condiţiilor de utilizare a menţiunii de produs montan.

Posting....