Activitate intensă la Apavil S.A. „Centru Vest”


Apavil SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat, în săptămâna 09 – 13 decembrie 2019, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă, au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD DN 20 din orașul Horezu – strada Olari; conductă PEHD De 25: comuna Bunești – satele Firești, Teiușu și Treime, comuna Pietrari – strada Principală, orașul Băile Govora – străzile Eroilor și Viorelelor, orașul Horezu – strada 1 Decembrie; conductă PEHD D32: comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; rețeaua PEHD D50: comuna Tomșani – strada Lungulești; conductă OL D89: orașul Horezu – strada Alexandru Vlahuță; conductă OL D108: orașul Horezu – satul Romanii de Sus; conductă PE Dn 140: orașul Băbeni – strada Ariei; conductă PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satul Dosul Râului; conductă OL 219: orașul Băbeni – strada Petrolului. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satele Slăvitești, Șirineasa și Ciorăști și în orașul Băbeni – străzile Unirii și Bistriței.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au înlocuit rețea de apă potabilă și branșamente pe strada Petrolului din orașul Băbeni;
• s-au efectuat lucrări de reparații la mai multe cămine de apometru din orașul Horezu – satele Romanii de Jos și Romanii de Sus și comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos;
• s-a efectuat golirea și spălarea Stației de epurare ape uzate Șirineasa;
• s-au executat lucrări de refacere cămin de canalizare pluvială în orașul Horezu – strada Unirii intersecție cu strada Mihai Eminescu;
•s-a efectuat spălarea rețelei de canalizare cu hidrojetul în orașul Horezu – strada Mircea cel Bătrân;
• s-au executat branșamente noi și s-au montat apometre în comuna Păușești – strada Principală, comuna Galicea, comuna Șirineasa – satul Șirineasa și în Horezu – satul Romanii de Jos;
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Răpănești;
• s-au aerisit rețelele de apă potabilă PEHD din comuna Păușești – satele Buzdugan, Barcanele și Cernele;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
n Biroul de Presă al Apavil SA