Activitate intensă la Apavil S.A. „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 29 martie – 4 aprilie 2021 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Frâncești – satul Coșani, comuna Păușești – satele Păușești și Văleni, comuna Bunești – satul Bunești și orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu și satul Gătejești; conductă PEHD Dn 40: comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus și orașul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă PEHD Dn 75: comuna Șirineasa – satul Șirineasa; conductă PEHD Dn 110: comuna Galicea – satul Cocoru și comuna Tomșani – satul Tomșani; conductă PEHD Dn 160: comuna Cernișoara – satul Armășești; conductă OL 108: orașul Horezu – satul Romanii de Sus; conductă OL 114: orașul Băile Govora – strada Palangine.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a repoziționat branșament în vederea dezafectării conductei de apă în orașul Horezu – strada Tudor Vladimirescu;
• s-a desfundat rețea de canalizare menajeră în orașul Horezu – strada Unirii;
• s-au desfundat racorduri canalizare menajeră în orașul Horezu – străzile Unirii și 1 Decembrie;
• s-au ridicat la cota terenului cămine de apometre în orașul Horezu – strada Unirii;
• s-a decolmatat șenalul adiacent Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;
• s-au monitorizat lucrările de construire rigole în comuna Șirineasa;
• s-a executat cămin vană în comuna Galicea – satul Cremenari;
• s-au deblocat plutitorii aferenți Stației de pompare ape uzate din comuna Tomșani – satul Chiceni;
• s-au verificat și înlocuit hidranți nefuncționali în orașul Băile Govora –strada Tudor Vladimirescu;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de branșamente în comuna Șirineasa – satul Broșteni, Comuna Frâncești – satul Moșteni și comuna Galicea – satul Galicea și racorduri de canalizare în comuna Șirineasa – satul Șirineasa;
• s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de epurare ape uzate și căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești, Frâncești și Păușești – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil S.A.

Posting....