Activitate intensă la Apavil S.A. „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 22-28 martie 2021 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Măldărești – satul Ciupa, comuna Bunești – satul Titireci, comuna Frâncești – satele Coșani și Dezrobiți, comuna Păușești – satul Ursărești, comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; conductă PEHD Dn 32: comuna Pietrari – satul Pietrari, comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; conductă PEHD Dn 75: comuna Măldărești – satul Ciupa; conductă PEHD Dn 110: comuna Galicea – satul Cocoru, comuna Tomșani – satul Tomșani; conductă OL 50: orașul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă OL 219: orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satul Slăvitești.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a decolmatat barajul de captare Râmești;
• s-au verificat hidranții din comuna Bunești
• s-a decolmatat canalul adiacent Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;
• s-a refăcut racord canalizare menajeră în orașul Horezu – strada Unirii;
• s-a montat contactor în cadrul Stației de apă Tomșani;
• s-au efectuat lucrări de reîntregire rețea de canalizare în comuna Tomșani – satul Chiceni;
• s-a demontat, curățat și remontat pompa aferentă Stației de epurare Coastele Cernei din comuna Pietrari;
• s-a igienizat perimetrul Stației de epurare ape uzate Dosul Râului din comuna Nicolae Bălcescu;
• s-a înlocuit pompă din cadrul Stației de repompare ape uzate Nr. 6 din comuna Șirineasa;
• s-a igienizat perimetrul Stațiilor de pompare apă Buzdugan I și II;
• s-a desfundat cămin de canalizare menajeră în comuna Nicolae Bălcescu – satul Valea Bălcească;
• s-a igienizat perimetrul rezervorului de înmagazinare apă potabilă Cucurigu din orașul Băile Govora;
• s-a deblocat pompa nămol aferentă Stației de epurare din comuna Tomșani;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea unui branșament în comuna Nicolae Bălcescu – satul Valea Viei;
• s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de epurare ape uzate și căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești, Frâncești și Păușești – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil S.A.