Activitate intensă la Apavil S.A. „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 8-14 martie 2021 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Păușești – satul Grui, orașul Horezu – străzile Gulimani, Olari și Romanii de Sus; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; conductă PEHD Dn 40: orașul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă PEHD Dn 63: comuna Bunești – satul Bunești; conductă PEHD Dn 160: orașul Băbeni – strada Mărculești; conductă OL 89: orașul Horezu – strada General Magheru; conductă OL 219: orașul Băbeni – strada Petrolului. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Nicolae Bălcescu – satul Predești.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a decolmatat barajul de captare Râmești;
• s-a intervenit la instalația electrică și sanitară aferentă Stației de repompare apă Bucheni din comuna Pietrari;
• s-au verificat instalațiile electrice și sanitare din cadrul Stațiilor de repompare apă Buzdugan II și Cernele din comuna Pietrari;
• s-au ridicat la cotă cămine de canalizare și s-au verificat și curățat gaigărele în orașul Băile Govora – străzile Tudor Vladimirescu și Pieței;
• s-a înlocuit vasul de expansiune din cadrul Stației de clorinare Șirineasa;
• s-a deblocat pompa nămol aferentă Stației de pompare ape uzate din comuna Tomșani – satul Chiceni;
• s-a curățat traseul hidraulic aferent Stației de epurare Cernișoara;
• s-a curățat ejector hipoclorit aferent Stației de apă Cernișoara;
• s-a igienizat perimetrul Stației de apă Bunești din comuna Bunești;
• s-au verificat hidranții din comuna Bunești;
• s-a înlocuit regulator de presiune din cadrul Stației de epurare Mihăești;
• s-au verificat instalațiile electrice și sanitare din cadrul Stațiilor de repompare apă Buzdugan și Grui din comuna Păușești;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de branșamente în comuna Cernișoara – satul Armășești și comuna Nicolae Bălcescu – satul Șerbăneasa;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de racorduri în comuna Șirineasa – satul Șirineasa și comuna Nicolae Bălcescu – satul Șerbăneasa;
• s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de epurare ape uzate și căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești, Frâncești și Păușești – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil S.A.