Activitate intensă la Apavil Centru Vest


SC APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat, în săptămâna 14 octombrie – 18 octombrie 2019, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă, au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD De 25 din satul Pietrarii de Sus, comuna Pietrari, satele Buzdugan, Cernele și Șerbănești, comuna Păușești – Otăsău, satul Vulpuiești, comuna Mihăești, comuna Bunești – strada Principală, orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu; rețeaua PEHD De 32: sat Foleștii de Jos, comuna Tomșani, satul Păușești, comuna Păușești – Otăsău, comuna Galicea – strada Măceșului; rețeaua PEHD De 63: satul Dealu Mare, comuna Galicea. De asemenea, s-a intervenit la avarii în satele Ciorăști, Valea Alunișului și Loturi, comuna Șirineasa, satele Romanii de Sus și Ursani din localitatea Horezu și în satul Bogdănești, comuna Tomșani.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au efectuat operații de extindere rețea apă potabilă PEHD Dn 110 în satul Govora, comuna Mihăești;
• s-au înlocuit 110 ml de conductă PEHD De 63 la rețeaua de apă potabilă pe strada Măgura, orașul Horezu;
• s-au efectuat operațiuni pentru spălarea rețelei de apă în orașul Băbeni – strada Bonciu;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești;
• s-a înlocuit regulatorul de presiune în satul Dealu Mare, comuna Galicea;
• s-a înlocuit un capac cămin de canalizare pe strada Sonești, orașul Băbeni;
• s-a decolmatat rețeaua de canalizare existentă din satul Șirineasa, comuna Șirineasa;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești-Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
• Biroul de Presă al Apavil SA