Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

26 septembrie 2020

A demarat campania de acordare a tichetelor pentru grădiniţe


Primăria Râmnicului anunță că , începând cu data de 1 martie 2016, a fost demarată campania de acordare a stimulentului educaţional sub forma tichetelor pentru grădiniţă în valoare de 50 lei/lună, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi HG nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015; Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii: vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent – copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani; vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului şcolar curent, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de înscriere în învăţământul primar;venitul lunar pe membru de familie să fie de până la 284 lei.
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie nu se iau in calcul următoarele venituri: sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 (indemnizație de handicap, salariu asistent personal, buget personal complementar, etc.), alocaţia de stat pentru copii, ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei; sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, sumele primite din activitatea de zilier, etc. Stimulentul educaţional se acordă sub forma tichetelor sociale, începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe baza unei cereri – declaraţie pe propria răspundere, depusă de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal al copilului.
Acordarea tichetelor sociale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor. Astfel, copiii vor trebuie să fie prezenţi zilnic la grădiniţă, cu excepţia absenţelor motivate, care pot fi de două feluri: absenţe medicale – motivate, pentru care părinţii trebuie să aducă scutiri medicale corespunzătoare perioadei în care copiii au lipsit; învoiri – cei mici pot fi învoiţi de părinţi maximum trei zile pe lună, în baza unei cereri-tip depusă la grădiniţă.
Atenţie! Pentru a primi tichetele sociale, absenţele copiilor, fie ele si motivate, nu trebuie să depăşească 50% din totalul zilelor de grădiniţă. Doar în caz excepţional, o singură dată într-un an şcolar, copiii vor putea beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de jumătate din zilele de grădiniţa, din motive medicale.
Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziția scrisă a Primarului, în termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării datelor din cerere (care se realizează în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării cererii). Pentru asigurarea legalității acordării tichetului social, titularul acestuia are obligația de a anunța orice modificare în componența familiei sau a veniturilor acesteia în termen de maxim 15 zile de la producerea acesteia. De asemenea, din 3 în 3 luni (exceptând perioada vacanţei şcolare) după stabilirea dreptului la stimulent, va depune la DPS – Compartimentul Prestații Sociale o declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, însoțită de acte doveditoare. Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă, se depun la Direcția de Protecție Socială Rm. Vâlcea – str. Matei Basarab, nr.28, bl.113, parter, până la data de 30 aprilie 2016 pentru anul şcolar 2015-2016, iar pentru anul şcolar 2016-2017 până la data de 20 decembrie 2016.
Cererile sunt disponibile la sediul Direcției de Protecție Socială Rm. Vâlcea – str. Matei Basarab, nr.28, bl.113, parter şi pe site-ul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea la secțiunea Info Publice – Cereri și For­mu­lare – DPS Rm. Vâlcea. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la nr. de tel. 0250.741.088.

Etichete: , ,

Alte articole de la Actualitate