91 de ani de la înfiinţarea CCI Vâlcea


Aniversarea săptămânii aparţine Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea, care printr-un Decret Regal semnat de Ferdinand I la data de 13 februarie 1926, prindea viaţă:
„Ferdinand I, prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României, La toţi cei de faţă şi viitori, sănătate:
Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la departamentul industriei şi comerţului sub No. 10139 din 13 Fevruarie 1926,
Având în vedere art. 2 din legea pentru reorganizarea Camerelor de comerţ şi de industrie,
Având în vedere jurnalul consiliului de miniştri No. 250 încheiat în şedinţa dela 12 Fevruarie 1926,
Am decretat şi decretăm:
Art. I. Se înfiinţează Camera de comerţ şi industrie a circumscripţiei Râmnic, cu sediul în oraşul Râmnicu-Vâlcea.
Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul industriei şi comerţului este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiunilor prezentului decret.
Dat în Bucureşti, la 13 Fevruarie 1926.
FERDINAND
Ministrul industriei şi comerţului,
Tancred Constantinescu.”
Despre actul înfiinţării Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea, preşedintele Valentin Cismaru (foto) crede că: „La 13 februarie 1926, s-a născut un act normativ care aducea Vâlcea, din punct de vedere economic, acolo unde ar fi trebuit mereu să-i fie locul. Decretul semnat de Ferdinand ca o necesitate a recunoaşterii realităţii economice existente la poalele Carpaţilor, de-a lungul Oltului, este actul de înfiinţare a Camerei de Comerţ şi Industrie. Un petic din testamentul Regelui României Mari… Ne place să credem ca reglementările de atunci au contribuit la creşterea economică a Vâlcii, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de schimburi cu Bucureştiul, cu întreaga Muntenie şi cu Ardealul prin Valea Oltului, în aşa fel încât să fim părtaşi la atingerea maximului pe care îl cunoaştem cu toţii în anul 1938”.