9.533 cereri pentru o suprafaţă de 35.252,03 hectare


Adrian_PinteaAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a plătit, în perioada 11.04.2011 – 15.04.2011, suma de 29,55 milioane euro, astfel: în intervalul menţionat, s-au efectuat plăţi pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), în va­loare de 21,27 milioane euro; s-au efectuat plăţi pentru schema de plată separată pentru zahăr (PDSZ), în valoare de 0,35 milioane euro; s-au efectuat plăţi pentru tomate destinate procesării (TDP), în valoare de 0,58 milioane euro; s-au efectuat plăţi pen­tru schema de plată naţională directă complementară (PNDC1), în valoare de 7,13 milioane euro; s-au efec­tuat plăţi pentru sfecla de zahăr (PNDC6), în valoare de 0,22 mili­oane euro. Potrivit directorului Adrian Pin­tea, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Ju­deţean Vâlcea a plătit pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS 2010), în perioada 11.04.2011 – 15.04.2011, suma de 520.437,67 lei. Începând cu data de 1 decembrie 2010, APIA a demarat Campania de plată regulară 2010 şi până în prezent a plătit suma de 659,44 milioane euro, pentru un număr de 982.462 fermieri, reprezentând: plata SAPS în valoare de 385,26 milioane euro; plata PDSZ în valoare de 2,54 milioane euro;plata TDP în valoare de 0,58 milioane euro; plata PNDC1 în valoare de 269,04 milioane euro; plata PNDC6 în valoare de 2,02 milioane euro. Menţionăm că au fost autorizaţi la plată 1.017.000 fer­mieri, cu suma de 700 milioane euro. Reamintim că pentru anul 2010, cuantumul alocat schemei de plată SAPS este de 80,36 euro/ha, iar cuantumul alocat schemei de plată CNDP1 este de 50,64 euro/ha. Plăţile sunt efectuate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru ziua ante­rioa­ră datei de 1 octombrie a anului pen­tru care este acordat sprijinul. Pen­tru data de 30 septembrie 2010, BCE a stabilit un curs de 4,2718 lei. Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru schema de plată unică pe suprafaţă şi schema de plată sepa­rată pentru zahăr, iar din bugetul naţio­nal pentru schema de plată naţională directă complementară şi sfecla de zahăr, prin bugetul Ministerului Agri­cul­turii şi Dezvoltării Rurale (MADR). Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada 1 martie – 14 aprilie 2011, au fost depuse, în cadrul Campaniei de primire a cererilor de sprijin pe supra­faţă SAPS 2011, un număr de 607.191 cereri de plată, pentru o suprafaţă de circa 3.447.672,92 hectare. Dintre cei 607.191 de fermieri care au depus cereri de plată, 597.658 au completat declaraţia de suprafaţă utilizând apli­ca­ţia IPA Online pentru o suprafaţă de 3.412.419,89 hectare. La nivelul cen­trelor judeţene/locale au fost depuse, în mod clasic, un număr de 9.533 ce­reri, pentru o suprafaţă de 35.252,03 hectare. Reamintim că APIA a lansat, la data de 1 martie 2011, Campania de primire a cererilor de plată pentru sche­mele/măsurile de sprijin pe su­pra­faţă pentru anul în curs. Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe su­pra­faţă, fermierii trebuie să depună la Centrele APIA, în intervalul 1 martie – 16 mai 2011, o singură cerere de pla­tă. Pentru depunerea cererilor de plată începând cu data de 17 mai, se vor apli­ca penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 11 iunie 2011, cererea de sprijin nu mai este admisă la calcul. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea in­for­mează că, în perioada 1 martie – 15 aprilie 2011, au fost depuse, în cadrul Campaniei de primire a cererilor de spri­jin pe suprafaţă SAPS 2011, un nu­­măr de 18.530 cereri de plată, pen­tru o suprafaţă de circa 52.368,52 hec­tare, din care 18.243 cereri de plată au fost depuse prin intermediul aplicaţiei tehnice IPA Online, pentru o suprafaţă de 51.686,84 hectare, iar 287 cereri de plată au fost depuse în modul cla­sic pentru o suprafaţă de 681,88 hec­tare.