60 de accidente cu incapacitate temporară de muncă


12 evenimente s-au aflat, anul trecut, în atenția inspectorilor muncii vâlceni, din care două accidente de muncă mortale și două accidente care, inițial, fuseseră înregistrate cu incapacitate temporară de muncă pentru ca mai apoi să se ajungă la invaliditate. Au fost avizate 60 de accidente de muncă cu incapacitate temporară de muncă. Au fost dispuse măsuri pentru remedierea neconformităţilor care se referă la: efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; elaborarea instrucţiunilor de lucru şi securitate şi sănătate în muncă; dotarea şi acordarea cu echipament individual de protecţia muncii; dotarea locurilor de muncă cu truse pentru acordarea primului ajutor; luarea masurilor corespunzatoare pentru prevenirea căderilor de la înălțime, în gol; eealizare sprijinirilor pereților verticali la săpăturile în spații înguste; verificarea condiţiilor la locurile de muncă pentru acordarea de condiţii deosebite de muncă.
Au fost efectuate controale pe timp de noapte pentru a verifica modul de respectare a legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă şi de securitate şi sănătate în muncă. Datele ne-au fost furnizate de către Ion Tănăsoiu, șeful ITM Vâlcea.