540 de pașapoarte au fost livrate titularilor


Luna trecută, activităţile principale ale Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Vâlcea s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. Astfel, au fost primite 302 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice și 207 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare. Au fost personalizate 281 de paşapoarte simple electronice și 207 paşapoarte simple temporare, iar 329 de paşapoarte simple electronice și 211 paşapoarte simple temporare au fost livrate titularilor. Dintre cererile privind eliberarea paşapoartelor, 20 au fost depuse ca urmare a pierderii, furtului şi distrugerii paşapoartelor, 173 ca urmare a expirării sau anulării celor anterioare, iar 316 pentru eliberarea primului pașaport. Au fost primite șase cereri privind restabilirea domiciliului în România, au fost înaintate trei adrese privind aprobarea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea și au fost primite 25 de cereri pentru eliberarea de adeverinţe privind exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate. Totodată, s-au primit 10 ordine de interzicere a părăsirii țării, șase dispoziții de urmărire generală și 27 de dispoziții de revocare a urmăririi generale. Au fost instituite măsuri de suspendare a dreptului la libera circulație în străinătate pentru 20 de cetățeni și au fost primite adrese privind arestarea în străinătate a 33 de cetățeni români cu domiciliul pe raza judeţului Vâlcea. În toată această perioadă, au fost sancţionate contravenţional opt persoane privind regimul paşapoartelor.