45 de cereri pentru Registrul zilierilor


• Imprimeria Naţională întârzie cu transmiterea documentelor destinate

înregistrării zilierilor • formularul Legii 52/2011, înlocuitor

nicolaescu_ionLa sediul Inspectoratului Terito­rial de Muncă Vâlcea sunt înregis­trate 45 de cereri pentru achizi­ţionarea Registrului destinat zilierilor, document care, deocamdată, întâr­zie. Potrivit declaraţiei şefului ITM Vâl­cea, Ion Nicolaescu (foto), acest regis­tru este tipărit de Imprimeria Naţio­nală şi predat Inspecţiei Muncii, dar actul se cam lasă aşteptat. „Într-adevăr, sunt zile bune de când nu am primit registru şi avem deja înre­gistrate zeci de solicitări în acest sens. Totuşi, până când vom primi documentele, persoanele juridice care folosesc zilierii trebuie să completeze formularul specific Legii 52/2011, Legea zilierilor, act ce va fi arătat inspectorilor muncii în cazul unui control”, precizează Ion Nico­laescu. Formularul respectiv trebuie să conţină data desfăşurării acti­vităţii, numele şi prenumele zilierului, actul de identitate şi CNP-ul aces­tuia, semnătura zilierului în momen­tul începerii activităţii, locul desfă­şu­rării, remuneraţia brută şi netă, sem­nătura de confirmare de primire a banilor, precum şi ştampila şi semnă­tura beneficiarului.