400 lei – nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari în 2016


Indemnizaţia socială pentru pensionari este acordată celor care au pensii sub un anumit nivel stabilit prin lege. Astfel, persoanele cu pensii foarte mici pot să beneficieze de completarea acestora cu bani de la bugetul de stat. În 2009, la momentul introducerii, această indemnizaţie era denumită pensie minimă garantată. În anul 2016, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari este de 400 de lei, aşa cum s-a stabilit prin Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016. Nivelul este acelaşi care s-a aplicat şi în 2015, atunci când a fost majorat de la 350 de lei. De indemnizaţia socială beneficiază, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009, pensionarii din sistemul public de pensii şi pensionarii din sistemul militar de pensii, indiferent de data pensionării, dacă: au domiciliul în România; nivelul cuantumului pensiei (cuvenit sau aflat în plată) este sub nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari.
Concret, indemnizaţia socială se determină ca diferenţă între nivelul actual de 400 de lei şi nivelul cuantumului pensiei (cuvenit sau aflat în plată). De exemplu, dacă un pensionar are stabilită o pensie de 350 de lei, acesta primeşte lunar o pensie de 400 de lei, diferenţa de bani fiind suportată din bugetul de stat.