392 de pașapoarte au fost livrate titularilor


În luna noiembrie, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Vâlcea au fost primite 237 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice și 167 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare. Au fost personalizate 231 de paşapoarte simple electronice și 167 de paşapoarte simple temporare, iar 226 de paşapoarte simple electronice și 166 de paşapoarte simple temporare au fost livrate titularilor. Dintre cererile privind eliberarea paşapoartelor, 23 au fost depuse ca urmare a pierderii, furtului şi distrugerii paşapoartelor, 127 ca urmare a expirării sau anulării celor anterioare, iar 254 pentru eliberarea primului pașaport. Au fost primite patru cereri privind restabilirea domiciliului în România, au fost înaintate 12 adrese privind aprobarea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea și au fost primite 21 de cereri pentru eliberarea de adeverinţe privind exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate. Totodată, s-au primit 13 ordine de interzicere a părăsirii țării, opt dispoziții de urmărire generală și 22 de dispoziții de revocare a urmăririi generale. Au fost instituite măsuri de suspendare a dreptului la libera circulație în străinătate pentru 19 de cetățeni și au fost primite adrese privind arestarea în străinătate a 12 de cetățeni români cu domiciliul pe raza judeţului Vâlcea. În toată această perioadă, au fost sancţionate contravenţional șapte persoane privind regimul paşapoartelor.