371 de polițiști, la datorie în noaptea de sâmbătă spre duminică


Prin intermediul unui comu­nicat de presă, polițiștii vâlceni au anunțat că, în conformitate cu prevederile Legii 208 din 2015, privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputa­ţilor, preşedin­tele biroului elec­toral al secţiei de votare şi ceilalţi membrii ai biroului electoral trebuie să fie prezenţi la sediul secției de votare și că, de asemenea, forțele de ordine au avut misiu­nea de a securiza accesul în cele 430 secții de votare care au fost deschise ieri pe teritoriul județul Vâlcea.
Astfel, structurile Ministerului Afacerilor Interne au asigurat securitatea transporturilor către secţiile de votare a buletinelor de vot şi a celorlalte materiale nece­sare votării. Primele transporturi au avut loc vineri, sub paza efec­tivelor Jandarmeriei şi ale Po­liţiei, în timp ce următoarele s-au desfășurat sâmbătă, în ace­leași condiții de siguranță. Pe par­cursul nopţii trecute, 371 de ca­dre MAI au fost angrenate în exe­cutarea misiunilor de protec­ţie a celor 430 de secţii de vo­tare. De asemenea, dispozitivul de menţinere a ordinii şi liniştii publice a fost sprijinit şi de 74 de elevi de la şcolile de poliţie. Echipajele structurilor de poliţie rutieră au fost și ele la datorie, monitorizând traficul rutier.
Totodată, poliţiştii au verifi­cat cu operativitate şi imparţia­litate toate sesizările privind săvârşirea de contravenţii sau infracţiuni în legătură cu proce­sul de vot.