250 de locuri la Școlile Militare de Subofițeri Jandarmi


Tinerii cu vârsta de până în 27 de ani, absolvenţi de liceu cu diplomă de Bacalaureat, care doresc să lucreze într-un mediu dinamic, organizat şi competitiv, pot alege să urmeze o carieră în Jandarmeria Română. Pentru sesiunea 2015-2016, instituţiile de învăţământ ale Jandarmeriei Române scot la concurs 250 de locuri, după cum urmează – 125 de locuri în cadrul Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, judeţul Vâlcea şi 125 de locuri în cadrul Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, judeţul Suceava. Un stagiu complet de studiu durează doi ani, perioadă în care elevii vor beneficia de cazare şi masă în cadrul instituțiilor de învățământ postliceale ale Jandarmeriei Române, precum şi de celelalte facilități ale acestora (baze sportive, săli internet etc.). La finalul perioadei de studiu, în urma promovării examenelor de absolvire, viitorii subofițeri vor fi repartizați să îşi desfăşoare activitatea în unitățile Jandarmeriei. Pentru înscriere sau informații suplimentare, tinerii interesați se pot adresa celei mai apropiate unități de jandarmi sau pot accesa pagina oficială a instituției: www.jandarmeriaromana.ro, precum şi site-urile celor două şcoli de subofiţeri: www.scoaladragasani.ro şi www.jandarmeriafalticeni.ro. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 07.08.2015. La concursurile de admitere pot participa băieţi şi fete care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; Să cunoască limba română scris şi vorbit; Să aibă capacitate deplină de exerciţiu; Să fie declarat “apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, în cursul anului în care participă la concurs; Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; Să nu aibă antecedente penale, sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; Să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; Să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs; Să fi obţinut la purtare, pe durata studiilor liceale, media generală de minimum 8 (opt); Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ; Să aibă înălţimea de minimum 1,65m bărbaţii şi 1,60m femeile.