Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

12 august 2020

25 februarie – termenul oficial de plată a redevenţei pentru terenurile în arendă


Badele_florel2Direcţia Agricolă reaminteşte că, începând cu data de 15 noiembrie 2012, redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă au fost preluate în administrare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Potrivit directorului Florel Bădele, decizia are la bază Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2012, privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului. Având în vedere prevederile art.IV alin.(4) ale ordonanţei de urgenţă invo­cată anterior, a fost emis O.P.A.N.A.F. nr.08 din 07.01.2013 pentru aprobarea mo­de­lului şi conţinutului formularului 172 „Declaraţie- inventar privind redevenţele res­tante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploa­tare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate”, ce urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

Potrivit dispoziţiilor art.IV alin.(4) ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2012, privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului, beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, plătitorii de redevenţă sunt obligaţi să întocmească pe propria răspundere şi să depună la organul fiscal competent o declaraţie – inventar privind redevenţele restante şi neachitate, avizată de Agenţia Domeniilor Statului, până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a ordinului preşedintelui ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului declaraţie – inventar, respectiv 25 februarie 2013. „În această declaraţie inventar, plătitorii de redevenţe vor înscrie soldul obligaţiilor restante în data de 15 noiembrie 2012, inclusiv obligaţiile accesorii aferente acestora, cu excepţia celor cuprinse în titlurile executorii emise de Agenţia Domeniilor Statului şi neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2012. Totodată, declaraţia inventar constituie titlu de creanţă, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi devine titlu executoriu, în cazul în care debitorul  nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată în termen de 15 zile de la data împlinirii termenului prevăzut. În conformitate cu prevederile art.IV alin. (6) ale O.U.G. nr.64/2012, pentru creanţele ce fac obiectul declaraţiei – inventar se datorează obligaţii accesorii potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, începând cu ziua imediat următoare împlinirii termenului de depunere a declaraţiei – inventar, respectiv 25 februarie 2013. De la această dată încep să curgă termenele în funcţie de care se stabileşte nivelul penalităţii de întârziere”, explică şeful de la Direcţia Agricolă.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized