222 de medici de familie, în relație contractuală cu CAS Vâlcea


În acest moment, asistența medicală primară curentă, din județul Vâlcea, este asigurată de un număr de 222 medici de fa­milie aflați în relație contractuală cu CAS Vâlcea. Continuitatea asistenței medicale primare, în timpul nopții, în zilele libere și în sărbători legale se asigură prin 4 centre de permanență organi­zate în localitățile: Băile Govora, Călimănești, Galicea și Milco­iu. Aceste centre de permanență sunt deservite de un număr de 29 de medici și 29 de asistenți și asigură asistența medicală de urgență, în limita competenței, oricărei persoane solicitantă, indiferent de calitatea de asigurat sau neasigurat în care se află. Din cei 222 medici de familie, 98 au cabinet medical în mediul urban, 124 au cabinet medical în mediul rural. Pe listele medi­­­ci­lor de familie sunt înscriși în acest moment un număr de 318.171 persoane asigurate și 61.451 persoane neasigurate, respectiv aproximativ 94% din totalul de 403.572 persoane din județul Vâlcea sunt înscrise pe lista de capitație a medicilor de familie. Din totalul de 89 de localități din județ, sunt acoperite cu medici de familie: în 84 de localități există cel puțin un cabinet de medicină de familie aflat în relație contractuală cu CAS Vâl­cea; în 4 localități există puncte secundare de lucru ale unor medici din localități învecinate (Boișoara, Lăcusteni, Racovița, Stănești), iar într-o localitate nu mai funcționează, la această dată, medic de familie (Livezi). Cabinetele medicale de medi­­ci­nă de familie asigură, lunar, o gamă importantă de servicii medi­ca­le, în cadrul celor două pachete de servicii (pachet de bază și pachet minimal). „În cadrul pachetului de servicii de bază (per­­soa­ne asigurate) se oferă: servicii medicale pentru situaţiile de ur­gență medico-chirurgicală – pentru asigurații înscriși pe lista proprie; consultații pentru urmărirea dezvoltării fizice și psiho­mo­torii a copilului prin examene de bilanț; consultații pentru ser­vicii medicale de prevenție; consultații în vederea monitorizării evo­luției sarcinii și lăuziei; consultație în caz de boală pentru afec­țiuni acute, subacute, cronice; consultații la domiciliul asi­gu­raților. În cadrul pachetului minimal de servicii (persoane nea­si­gurate), intră: servicii medicale pentru situațiile de urgență me­dico-chirurgicală; consultații în vederea monitorizării evo­lu­ți­ei sarcinii și lăuziei; consultații pentru acordarea serviciilor de planificare familială. Pe lângă cele enumerate, medicii de fami­lie asigură, lunar, și activitățile de suport – eliberare de acte me­di­cale, respectiv: certificate de concediu medical; bilete de trimi­tere către cabinete de specialitate din ambulatoriu sau către spi­ta­le; scutiri medicale pentru elevi în caz de îmbolnăviri și pres­crip­ții medicale”, a precizat, pentru ziarul nostru, Alin Voiculeț, președinte-director CAS Vâlcea.