150 de șanse de angajare pentru vâlcence


• Proiectul „Egalitatea de şanse pe piaţa muncii – EGAL” și-a prezentat rezultatele

În cadrul unei conferințe de presă organizate vineri, inițiatorii Proiectului EGALitate de şanse pe piaţa muncii – EGAL au făcut un scurt bilanț al eforturilor depuse din luna mai 2015, adică la start, și până acum, la șase luni până la încheiere. Desfăşurat și finanțat prin POSDRU 2007-2013,proiectul „Egalitatea de şanse pe piaţa muncii – EGAL” îi are ca beneficiar Camera de Comerţ şi Industrie Bacău şi se derulează în şapte judeţe din România: Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Bacău, Neamţ, Harghita şi Mureş. Parteneri în implementarea proiectului sunt Fundaţia Antrepre­noriat Social, Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea, Camera de Comerţ şi Industrie Harghita şi Indice Consulting and Management Bucureşti. Potrivit lui Gheorghe Rizoiu (foto), director CCI Vâlcea, obiectivul general al proiectului este creşterea oportunităţilor de angajare pentru 738 de femei din mediul rural şi urban, cu vârste cuprinse între 18 şi 60 de ani, prin asigurarea accesului egal la ocuparea şi construi­rea unei cariere. Numărul de femei care beneficiază de acest proiect este împărţit echi­tabil pe cele şapte judeţe, astfel că aproximativ 150 de femei din Vâlcea primesc con­siliere. Toate cursurile din juudețul jostru s-au organizat la Galicea, Pietrari, Scundu şi Râm­nicu Vâlcea iar participantele au fost alese dintre femeile care, din punct de ve­dere socio-economic, sunt considerate inactive, şomere şi/sau în căuta­rea unui loc de muncă. S-au pus la punct cursuri de calificare/recalificare, cursuri de formare profesională în domenii precum alimentaţie publică, estetică, îngrijire bătrâni/copii, cursuri şi activităţi pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial şi asistenţă în vederea iniţierii unei afaceri. Deloc neglijabil a fost faptul că organizatorii au reușit să acorde subvenţii participanţilor. Același Gheorghe Rizoiu a mai adăugat: „În cadrul proiectului nostru cu caracter regional, fiecare partener are sar­cina să formeze un număr de persoane, în cazul nostru femei, care îndeplinesc anumite condiţii, condiţiile grupului ţintă, care erau stipulate în ghidul după care noi am depus cererea de finanţare. Până în acest moment, partenerii noştri din cadrul proiectului şi-au făcut datoria, asta însem­nând strângerea grupului ţintă, consilierea acestuia, începerea cursurilor. Partenerii noştri de la Camera de Comerţ Harghita au desfăşurat şi desfăşoară în continuare patru cursuri: lucrător în alimentaţie (2 cursuri) şi babysitters (2 cursuri) în diverse localităţi ale judeţului Harghita. Aceasta a fost cererea din această regiune. În Bacău, colegii noştri de la Camera de Comerţ şi Industrie au făcut două cursuri de alimentaţie publică, acest curs înseamnă ajutor de bucătar şi un curs de lucrător comercial. La Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea, cursul de bucătar este în desfăşurare în comuna Galicea, cursul de ajutor de bucătar este în desfăşurare la Râmnicu Vâlcea, am demarat deja cursul de lucrător în estetica corpului omenesc în comuna Scundu, iar următoarele cursuri vor începe la Râmnicu Vâlcea şi Pietrari, cursuri de lucrător în estetica corpului omenesc”.

Posting....