13 aprilie – extragere ocazională la loteria bonurilor fiscale


Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 106/2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale, a fost stabilită data primei loterii a bonurilor fiscale ocazională, în data de 13 aprilie 2015. La această extragere participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic cuprins între 2 februarie şi 28 martie 2015 care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale. Fondul de premiere alocat extragerii din data de 13 aprilie 2015 este de 1.000.000 lei. Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani, persoanelor fizice rezidente şi nerezidente în România, deţinătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României. Extragerile sunt efectuate în prezenţa Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor, din care fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv al Companiei Naţionale „Loteria Română” – S.A. Un bon fiscal este considerat câştigător dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;sunt lizibile toate informaţiile obligatorii, aşa cum sunt prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; are valoarea totală exprimată în monedă naţională, egală cu valoarea extrasă; a fost emis în ziua extrasă; nu are menţionat niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului. Revendicarea premiilor se face prin depunerea bonului fiscal câştigător, în original, la orice unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, alături de copia actului de identitate sau a paşaportului titularului bonului şi de o cerere al cărei model şi conţinut vor fi aprobate prin ordin al ministrului Finanţelor Publice. Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de a revendica premiul. În termen de 10 zile de la expirarea perioadei prevăzute mai sus, unităţile teritoriale transmit către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aparat central, lista persoanelor care au revendicat premiile. Plata câştigurilor se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor. Verificarea autenticităţii şi realităţii bonurilor fiscale depuse pentru revendicarea premiilor se realizează de către organul competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În vederea determinării valorii câştigătoare pentru un bon fiscal, după centralizarea situaţiei bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, se împarte fondul lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obţinută se rotunjeşte la leu în favoarea câştigătorului.

Posting....